İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

 Gelişmişlik düzeyinin belirleyicilerinden biri olan verimlilik, ekonomik ve sosyal yaşamın sürekli değişen koşullara uyumlaştırılması anlamına gelmektedir. Günümüz dünyasının başat kavramlarından olan verimliliğin bireyler ve kurumlar kadar ulusal ve uluslararası alanlarda da taşıdığı önem tüm ülkeler tarafından kabul edilmektedir. Refah düzeyini yükseltmek isteyen her toplumun temel hedefi, var olan kaynaklarını en yararlı yerlerde ve en yararlı biçimde kullanarak üretimini en çoğa çıkarmak olduğundan ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi de esas itibarıyla ancak verimlilik temel alındığında kalıcı olabilmektedir. Verimlilik aynı zamanda bireysel yaşamın bir gereğidir çünkü gerek işletme düzeyinde gerekse ulusal düzeyde insanoğlunun meydana getirdiği her yapının özünü yine birey oluşturmaktadır. Bu anlamda verimlilik olgusunu birey temeline dayandırma gerçeğinden hareketle öğrenciden akademisyene, esnaftan yöneticiye, sağlık çalışanından çiftçiye kadar toplumun her kademesinde verimlilik bilincini oluşturmak amacıyla Verimlilik Haftası her yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Bu yıl 8-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen 2017 Verimlilik Haftası’nın açılışı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ’nün katılımlarıyla 8 Mayıs’ta Ankara’da yapıldı. Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluş yöneticileri ve temsilcileri, öğrenciler ile çok sayıda davetlinin katıldığı törende verimlilik artırıcı projeleri başarıyla uygulamış firmalara verilen “Verimlilik Proje Ödülleri” sahiplerini buldu, “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler de ödüllerini aldı. Verimlilik Proje Ödülleri’ne bu yıl toplam 157 proje başvuru yapıldı, projeleri başarılı bulunan 6 kategorideki 23 firmaya ödül verildi. Türkiye genelinde resmi ve özel tüm ortaokullar ile lise ve dengi okulların öğrencilerinin katıldığı, 147 fikir ile 83 kısa film başvurusunun yapıldığı Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması sonunda iki kategoride 6 fikir ve 3 kısa film ödüllendirildi.

Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerle kutlanan Hafta kapsamında Türkiye genelinde 150’den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Verimlilik bilincinin geliştirilmesi hususunda bizlerle iş birliği yapan, desteklerini esirgemeyen herkese tekrar teşekkür ediyor, bu yolda ülke olarak kararlılığımızın artarak devam etmesini diliyoruz.