İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl Yılmaz / Genel Müdür

 

Geçtiğimiz yüzyılın sonlarından itibaren karar verme süreçlerinde sıklıkla başvurulan ve sürekli geliştirilen bir yöntem olan Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), bir ürün ya da hizmet için, kullanılan hammaddelerin elde edilmesinden başlayarak, ilgili tüm üretim, sevkiyat, tüketici kullanımı/hizmet sunumu ve sonrasında atık bertarafını da kapsayan farklı aşamalardaki çevresel etkileri belirlemek ve yönetmek amacıyla kullanılmaktadır. Genel olarak kaynak tüketiminin azaltılması, çevresel salınımların/etkilerin azaltılması, sosyal etmenlerin iyileştirilmesi/geliştirilmesi gibi amaçlarla başvurulan YDA, bir çevresel etki değerlendirme yöntemi olarak çok çeşitli ürün, servis ve sistemler için özel sektör, kamu ve akademide geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bir ürünün tüm yaşam döngüsü safhalarındaki çevresel etkilerini değerlendirme metodu olarak YDA, çevreyle ilgili konularda toplumsal duyarlılığın ve sorumluluğun artmasıyla birlikte her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Herhangi bir ürün veya hizmet için yapılacak YDA’nın doğruluğunu artıran en önemli faktör, analizde ülkeye özel verilerin/parametrelerin kullanılmasıdır. Bu verilerin ise çeşitli yöntemlerle hesaplanarak merkezi bir ulusal yaşam döngüsü analizi veritabanından kullanıcılara sunulması gerekmektedir. Bu amaçla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak başlattığımız proje bilgilerine de sayfalarımızda yer verdik.

Dergimizin “Yaşam Döngüsü Analizi” temalı bu sayısını Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü ve Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde hazırladık. Sanayi genelinde, çeşitli sanayi ürünleri özelinde ve geri dönüşüm alanında YDA uygulamaları hakkında alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan makalelerin yer aldığı bu sayının hazırlanmasında desteklerini esirgemeyen Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. Nilgün CILIZ’a ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz.