İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Ülkelerin ekonomik kalkınmışlığını ve toplumsal refah düzeyini artırmanın yolu küresel rekabet gücünden geçmektedir. Rekabet üstünlüğünün temel belirleyicisi; bilgi üretip, teknoloji geliştirerek küresel rekabete uygun, yenilikçi ve katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Katma değeri yüksek ve ileri teknolojili ürünleri geliştirip üreten bir toplum haline gelebilmenin yollarından biri ise araştırma altyapısını geliştirmekten geçmektedir.

Bu noktada ülkemiz sanayisinin Ar-Ge ve inovasyon kültürünü, becerisini ve kapasitesini artırması, ekonomik ve sosyal hedeflerimize ulaşmamızda kilit bir rol oynayacaktır. Bakanlığımız tarafından Ar-Ge ve tasarım projelerini desteklemek amacıyla geliştirilen önemli mekanizmalardan biri de Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’dir. Bu yapılarla teknolojik bilgi üretim kapasitesini güçlendirmek, yüksek teknolojiye dayalı özgün tasarımlı ürünler üretmek, yüksek kalite ve standartlarda ürünler geliştirmek, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamını artırmak hedeflenmiştir.

Gerek konunun önemini bir kez daha vurgulamak, gerekse Bakanlığımızda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla Anahtar dergisinin bu ayki teması “Ar-Ge Merkezleri” olarak belirlenmiştir. Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün katkılarıyla hazırlanan bu sayıda, Ar-Ge merkezleri, inovasyon ve yalın girişim gibi konuyu çeşitli açılardan ele alan makaleleri okuyucularımıza sunuyoruz. Dergimizin tüm okuyucularımıza faydalı olacağını umuyor, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün değerli yönetici ve çalışanlarına katkılarından dolayı teşekkürlerimizi ediyoruz.