İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Günümüzde teknolojik ve endüstriyel gelişmelerin beraberinde getirdiği çevresel zararların artması, yenilenemeyen doğal kaynakların hızla azalmasıyla birlikte imalat sanayinin dünyada rekabetçi konumunu korumasında kaynak verimliliği önemli bir konu haline gelmiştir. Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan, daha az girdi ile daha çok değer oluşturan kaynak verimliliği, ülkelerin ekonomik gelişimini desteklerken, bir diğer taraftan da küresel iklimin korunmasına da katkı sağlamaktadır. Üretimde verimliliğin artırılmasının yanında kaynak tüketiminin azaltılmasına ve çevresel etkileri en aza indirecek proseslerin ve ürünlerin kullanımına yönelik politikalar geliştirilmeye ve yaygınlaştırılmaya devam etmektedir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak ülkemizin kaynaklarının verimli kullanılması, imalat sanayinin rekabet gücünün artırılması ve buna bağlı olarak çevresel etkilerin azaltılması amacıyla üretim süreçlerinde en az kaynak tüketimi ve en az atık üretimi prensibine dayalı temiz üretimin yaygınlaştırılması çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Kalkınma Bakanlığının desteğiyle ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü (ÇTÜE) iş birliğiyle Mart 2014’te başlattığımız “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi” Projesini geçtiğimiz ay Ankara’daki kapanış toplantısıyla tamamladık. İmalat sanayinde seçilen beş sektörden yola çıkılarak Türkiye imalat sanayinde kaynak verimliliği (hammadde, su, enerji tasarrufu ve atık azaltımı) potansiyelinin belirlenmeye çalışıldığı projenin sonuçlarını dergimizin “Kaynak Verimliliği” temalı bu sayısında sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaştık. Projede ve derginin hazırlanmasında emeği geçen değerli uzmanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ülke olarak kaynak verimliliği alanındaki bu önemli potansiyelin hayata geçirilmesi için tüm tarafları iş birliğine davet ediyoruz.