İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

İşletmelerde küresel rekabet için gerekli olan verimlilik artışı ve dijitalleşme gibi yapısal dönüşüm alanlarında başarının anahtarı; teknik personel ve yöneticilerin yetkinliklerinin artırılmasından geçmektedir. Bu kapsamda, yalın üretim, süreç iyileştirme, ürün geliştirme, problem çözme gibi konularda işletmelerimizin uygulama yönlü becerilerini deneyimsel ortamlarda yaparak öğrenme yoluyla geliştirmek ve bu yeni becerileri hızla hayata geçirerek firmalarını dönüştürmek için özel olarak tasarlanacak eğitim uygulamaları ve bu uygulamaların sunulacağı fiziksel ortamlar öne çıkmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde son yıllarda “model fabrika” veya “yetkinlik merkezi” adıyla faaliyet göstermeye başlayan bu merkezler, gerçek bir üretim sistemi üzerinde uygulamalı yetişkin eğitimi hizmeti sunarak firmaların dönüşümünde başarılı oldular.

Bu kapsamda ülkemizde de kurulması öngörülen model fabrikalara ilişkin, ihtiyaç analizi, müfredat tasarımı, iş birliği olanaklarının araştırılması, model fabrikanın işletim modelinin ortaya çıkarılması ve fiziki (yer/mekan, makine, ekipman, personel vb.) ve finansal ihtiyaçların belirlenmesi çalışmalarını tamamladık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Model Fabrika Etüd Projesi” kapsamında yapılan analizler neticesinde model fabrikaların öncelikli olarak Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Gaziantep/Adana illerinde kurulmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. Etütlerin tamamlanmasıyla ve analizler sonucunda elde edilen bilgiler ışığında ülkemizdeki ilk model fabrika, Bakanlığımız ile Ankara Sanayi Odası ve ASO 1.OSB işbirliğinde Ankara’da faaliyete geçecektir. Ülkemizde başta KOBİ’ler olmak üzere işletmelerin verimliliğinin artırılması çalışmalarında bir kilometre taşı olarak gördüğümüz bu yetkinlik merkezleri, hem verimlilik ve dijitalleşme alanında işletmelerin dönüşümünün önünü açacak hem de kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin yeni bir platformu olacaktır.

“Model Fabrikalar” temasıyla hazırladığımız bu sayıda projemizle ilgili detaylı bilgiler başta olmak üzere yetkin isimlerden aldığımız görüş ve değerlendirmeleri de sizlerle paylaştık. Bu sayının hazırlanmasında emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor, 2018 yılının ülkemiz ve tüm dünya için hayırlı ve verimli bir yıl olmasını diliyoruz.