İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Ekonomimizdeki mevcut verimlilik kompozisyonunu belirleme ve bu kompozisyonu geliştirme yönündeki faaliyetlerimiz kapsamında, verimliliğe etki edecek çeşitli politikalara temel oluşturacak bilgileri üretmeye ve yaygınlaştırmaya dönük çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz. Bu yöndeki çalışmalarımızın önemli bir halkasını da iki yılda bir düzenlemekte olduğumuz Ulusal Verimlilik Kongreleri oluşturmaktadır. Ulusal Verimlilik Kongrelerinde verimlilik, insanın doğal çevresiyle birlikte verimliliğin en önemli aracı olduğu kadar en önemli amacı olduğu kabulüyle ele alınmaktadır.

Günümüzde gelişmiş ülkeler, verimlilikte bir sıçramaya yol açacak teknolojik gelişmelerin meyvelerini toplamanın eşiğindedirler. İmalat sanayini yeniden ekonomi politikalarının merkezine yerleştiren bu gelişmeler, üretimin geleceğini biçimlendirirken üretim sürecinde yer alan kesimlerin rollerini de yeniden tanımlamaktadır. Ülkemizi de yakından ilgilendiren bu gelişmelerin etkisi sanayiyle sınırlı kalmamakta; tarım veya hizmetler gibi diğer sektörlere de yansımaktadır.

Bakanlığımızca 7 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen Altıncı Ulusal Verimlilik Kongresinde de verimlilik, işte bu gündemle, sanayi sektörü odakta olmakla birlikte diğer sektörlere de değinilerek, insan ve doğal çevre başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınmıştır.

Güncel çalışmaların, verimlilik artırıcı iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak verimliliği etkileyen politika ve stratejilerin tartışıldığı Kongre, Bloomberg HT Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın moderatörlüğünde “Türkiye Yeni Teknolojilerin Getirdiği Verimlilik Artışlarına Hazır mı?” başlıklı panele ev sahipliği yapmıştır. CNN TÜRK’ten Emin Çapa, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Yılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı panelin ardından Kongre, eş zamanlı oturumlarla devam etmiştir. “Sanayinin Geleceği”, “Değişen Çalışma Koşulları, İşgücünün Geleceği ve Verimlilik”, “Türkiye’de Verimlilik Artışının Kaynakları: Firma Düzeyinde Analizler”, “Türkiye Ekonomisinde Firma Dinamikleri ve Verimlilik Kompozisyonu”, “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyeli: Sektörel Bakış” ve “Akıllı Tarım ve Tarımsal Üretimde Verimlilik” başlıklarında düzenlenen altı oturuma alanında uzman ve yetkin isimler konuşmacı olarak katılmıştır. Kongre kapsamında ayrıca, “Kamusal Programların Verimliliğinde İzleme ve Değerlendirmenin Rolü: Kamu, STK, Özel Sektör İşbirliği Çalıştayı” da gerçekleştirilmiştir.

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerini verimlilik gündemiyle bir araya getiren 6. Ulusal Verimlilik Kongresi’nin, ayrıntılarını dergimizin bu sayısında bulabileceğiniz zengin içeriğinin oluşturulmasında emeği geçen tüm konuşmacılarımıza teşekkür ediyoruz.