İçindekiler
Dergi Arşivi

Sunuş

Anıl YILMAZ / Genel Müdür

 

Ar-Ge ve inovasyonun başat aktörlerinden olan üniversite ile sanayinin ve beraberinde politika belirleyici ve uygulayıcı olarak kamunun bir araya gelmesi bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bu birlikteliğin öneminin farkında olan birçok ülke kamu, üniversite ve sanayi arasındaki iş birliğini çeşitli yasal ve kurumsal düzenlemeler yoluyla inşa etmeye ve geliştirmeye gayret etmektedir.

Ülkemizin güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemiyle birlikte bilim ve teknolojide hızlı bir şekilde ilerlemesi amacıyla Bakanlığımız tarafından Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsal ara yüzleri olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine yönelik çalışmalar artan bir ivmeyle sürdürülmektedir. Yine Bakanlığımızca kamu, üniversite ve sanayi kuruluşları, girişimciler ve yatırımcılar arasında iş birliği ve etkileşimin sağlanması, paydaşların tek bir nokta üzerinden Ar-Ge fonlarına, araştırmacılara, yatırımcılara ve bilgi kaynaklarına erişimi amacıyla hazırlanan “Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP)” 2017 yılı başında kullanıma açılmıştır.

Dergimizin “Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği” temalı bu sayısında konuyu başta Bakanlığımızın çalışmaları olmak üzere farklı çalışmalar ve görüşler çerçevesinde etraflıca ele almaya çalıştık. Dergimizin hazırlanmasında emeği geçen Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü yöneticilerine, uzmanlarına, akademisyenlere ve katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.