İçindekiler
Dergi Arşivi

Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

 

Atık Yoğunluğu (Yaratılan katma değer başına oluşan toplam atık miktarı, kg/TL)
Waste Intensity (Total waste generated per value added, Kg/TL)