İçindekiler
Dergi Arşivi

Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

 

Tehlikeli Atık Yoğunluğu (Yaratılan katma değer başına oluşan toplam tehlikeli atık miktarı, kg/TL**)
Hazardous Waste Intensity (Total hazardous waste generated per value added, Kg/TL**)

Kaynak: TÜİK, VGM Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri - Source: TurkStat, DGP Sustainable Production Indicators
*Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri 8 adet göstergeden oluşmaktadır. Göstergelerin tamamına http://vi.sanayi.gov.tr/sug/ adresinden erişilebilir.
** 2005 sabit fiyatları ile