İçindekiler
Dergi Arşivi

Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

 

İmalat Sanayi Tesis Dışı Atık Geri Kazanım Oranı (%)

(Tesis dışında geri kazanılan atık miktarının (kg) toplam atık miktarına (kg) oranı**)

 

Manufacturing Industry Off-Site Waste Recovery Rate (%)

(The ratio of the waste recovered off-site (kg) to the total waste (kg))

 

Kaynak: TÜİK, VGM Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri - Source: TurkStat, DGP Sustainable Production Indicators

*Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri 8 adet göstergeden oluşmaktadır. Göstergelerin tamamına http://vi.sanayi.gov.tr/sug/ adresinden erişilebilir.

** 2005 sabit fiyatları ile