İçindekiler
Dergi Arşivi

Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

 

İmalat Sanayi Çevresel Harcama Oranı (%)
(Çevresel harcamaların (TL) yaratılan katma değere (TL) oranı**)

Manufacturing Industry Environmental Expenditure Rate (%)
(The ratio of the environmental expenditure (TL) to value added at factor cost (TL))

 

Kaynak: TÜİK, VGM Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri - Source: TurkStat, DGP Sustainable Production Indicators
*Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri 8 adet göstergeden oluşmaktadır. Göstergelerin tamamına http://vi.sanayi.gov.tr/sug/ adresinden erişilebilir.
** 2005 sabit fiyatları ile