İçindekiler
Dergi Arşivi

Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri

 

İmalat Sanayi Çevresel İstihdam Oranı (%)

(Çevresel istihdamın toplam istihdama oranı**)

 

Manufacturing Industry Environmental Employment Rate (%)

(The ratio of the environmental employment in total employment)

Kaynak: TÜİK, VGM Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri - Source: TurkStat, DGP Sustainable Production Indicators

*Sürdürülebilir Üretim Göstergeleri 8 adet göstergeden oluşmaktadır. Göstergelerin tamamına http://vi.sanayi.gov.tr/sug/ adresinden erişilebilir.

** 2005 sabit fiyatları ile