İçindekiler
Dergi Arşivi

“Süt Ve Süt Ürünleri İmalatı” Ve “Et Ve Et Ürünleri İmalatı” Sektörlerine Yönelik Kaynak Verimliliği Rehberleri Yayımlandı

 

Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 (VSEP) kapsamındaki hedefler doğrultusunda imalat sanayiinde sürdürülebilir üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması için kullanılabilecek araçlardan birisi olarak öngörülen kaynak verimliliği rehberlerinin ilk ikisi tanıtım broşürleriyle birlikte, et ve süt ürünleri imalatı sektörlerine yönelik olarak Bölgesel Çevre Merkezi (REC) iş birliği ile hazırlandı ve ilgili paydaşlara yayınların dağıtımı yapıldı.

Söz konusu rehberlerde, et ve süt ürünleri imalatı sektörlerine yönelik başlıca kaynak verimliliği uygulamaları, teşvik edici ve yol gösterici bilgiler ve örnek çalışmalarla sunulmaktadır. Kılavuzun içeriği, Verimlilik Genel Müdürlüğünün yürütücülüğünde Bölgesel Çevre Merkezi tarafından hazırlanmış olup içeriğin oluşturulmasında, örnek teşkil edebilecek sektörel kılavuzlardan, ulusal ve uluslararası yayınlardan ve Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanlarından (MET) yararlanıldı. ODTÜ Çevre Mühendisliği ve ODTÜ Gıda Mühendisliği danışmanlığında hazırlanan rehberlerin hazırlık sürecinde, paydaşları bilgilendirmek ve rehberlerin içeriğine ilişkin görüş almak amacıyla sektör birlikleri ve sektörlerdeki öncü işletmelerin temsilcileriyle çalışma grubu toplantıları düzenlendi ve bildirilen görüşler çalışmaya yansıtıldı.

Söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin üst yönetim, üretim, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve sürdürülebilirlik bölümlerinde görev yapmakta olan çalışanlara yönelik hazırlanan rehberlerin içeriği ana hatlarıyla 4 temel başlık altında toplanıyor: Ana bölümlerden ilki olan “Sektör Profili” kısmında sektörlere dair üretim ve üretimin coğrafi dağılımı, dış ticaret, katma değer ve temel paydaşlara ilişkin veriler yer alıyor. “Üretim Süreçleri” bölümünde ülkemizde tüketimi ön plana çıkan ürünlerin üretim aşamalarına ilişkin özet bilgiler, süreç akış şemalarıyla birlikte aktarılıyor. “Çevresel Etki Yaratan Alanlar” ve “Kaynak Verimliliği Önlemleri” bölümlerinde ise ürün temelli bir incelemeden ziyade süreç temelli etki alanları tespit edilerek bunlara yönelik önlemler, ilgili ulusal ve uluslararası kaynaklardan elde edilen sektörel verilerle desteklenerek ele alınıyor. Kılavuzların son bölümde yer alan iyi uygulama örnekleri, farklı işletmelerde tespit edilen temiz üretim olanaklarına dayanarak alınan önlemleri ve bu önlemler sayesinde elde edilen kazanımları özetliyor. Rehber ve tanıtım broşürlerinin ilk etapta yaklaşık 35 kamu kurumuna, 20 sivil toplum kuruluşuna, 35 organize sanayi bölgesine, 90 üniversiteye ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren 170 işletmeye dağıtımı sağlandı.