İçindekiler
Dergi Arşivi

SÜTAŞ’TA Motorlarda Verimlilik Projeleri

Tayfun TOPAK / Enerji Teknolojileri ve Regülasyon Uzmanı

 

Süt ve süt ürünleri sektörü; elektrik tüketimi, fosil yakıtlar ve hayvan gübrelerinin ortaya çıkardığı sera gazları sebebiyle iklim değişikliğine etkisi olan bir yapıdadır. Sütaş Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda, iklim değişikliğiyle mücadele için yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarını kullanmayı ve kendi atıklarımızdan ısı ve elektrik ihtiyacımızı karşılamayı önceliğimiz olarak belirledik.
Çevresel etkilerimizi ve enerji tüketimlerimizi yönetmek için süt fabrikalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasyonlarını aldık. Enerji ve Çevre performansımızı yönetim sistemleriyle takip ederek sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli performans kriteri enerji tüketimini ve sera gazı salınımını azaltmaktır. Biz de bu iki kriteri baz alarak performansımızı ölçüyoruz ve 2020 yılına kadar ISO 14064 sertifikasyonunu almayı hedefliyoruz.
Sütaş 2015 Sürdürülebilirlik Raporumuz kapsamında; 2020 yılına kadar Enerji Verimliliğimizi %40 artırmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 2014 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından destek programına kabul edilen 4 adet Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) tamamladık. Bu projeler kapsamında Aksaray ve Karacabey’de yüksek enerji tüketen armatürler, LED armatürler ile değiştirilmiştir. Düşük verimli motorlar yerine yeni nesil, enerji verimliliği yüksek motorlar alınmıştır.
Aksaray ve Karacabey Süt Fabrikalarımızda Motorlarda Verimlilik Projelerinde; orta ve düşük enerji verimliliğine sahip motorlarımız, süper premium verim sınıfı olan IE4 olan motorlar ile değiştirilmiştir.
Karacabey Süt Fabrikamızda proje kapsamında 61 adet motor değiştirilip 58,6 ton eşdeğer petrol (TEP) yıllık tasarruf sağlanmıştır. Projenin geri dönüş süresi 1,9 yıl olmuştur.
Aksaray Süt Fabrikamızda proje kapsamında 29 adet motor değiştirilip 24,7 ton eşdeğer petrol (TEP) yıllık tasarruf sağlanmıştır. Projenin geri dönüş süresi 1,8 yıl olmuştur.
Toplam olarak Süt Fabrikalarımızda 90 adet motor değişimi yapılmıştır. Bu değişimle yaklaşık 85 TEP yıllık tasarruf sağlanmıştır. Yapılan tasarrufun elektrik enerjisi karşılığı yaklaşık 1.000.000 kWh olup 650 konutun yıllık elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamaktadır.
Bu vesileyle bu tip projelerin gerçekleştirilmesinde fayda sağlayabilecek önerilerimizi aşağıda sizlerle paylaşmak isteriz:
• Ülkemizde bulunan küçük ve orta ölçekli tesislerinin de benzer projeleri gerçekleştirebilmesi için Enerji Bakanlığının Verimlilik Artırıcı Projeler destekleme mekanizması gözden geçirilmeli veya yenileri oluşturulmalıdır.
• Proje başvurusu için gerekli enerji tüketimi sınırı düşürülmelidir.
• Proje kabul kriterlerinde iyileştirmeler yapılmalıdır. Örneğin değişimi yapılan motorların, enerji tüketimi ölçümlerindeki esneklik artırılmalıdır. Elektrik motorlarının güç tüketimi prosese bağlı olarak artış veya azalış göstermektedir. Proje kabulü sırasında bu değişim göz önüne alınarak kabul yapılmalıdır.