İçindekiler
Dergi Arşivi

Teknogirişim Sermayesi Desteği: Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji Başarı Öyküleri

2009 yılından itibaren ülkemizdeki genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerini destekleyen Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı kapsamında Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji alanında olan ve başarıyla sonuçlanmış iş fikirleri bulunmaktadır.

 

Tavuk Yumurtasından Salmonella’ya Karşı Poliklonal Antikor (IgY) Eldesi
Eray Metin GÜLER-Teknogirişimci


Tifo, paratifo gibi hastalıklara yol açabilen salmonella bakterisinin sebep olduğu Salmonella enfeksiyonu, çoğu ülkede aktif gıda enfeksiyonları arasında yer almaktadır. Halk sağlığını etkileyen Salmonella etkenlerinin neden olduğu Salmonellozis vakaları ülkemizde de hala önemini korumaktadır. Ayrıca, Türkiye hayvancılık ekonomisinde önemli bir yeri olan kanatlı sektöründe de bu enfeksiyon büyük ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Salmonella kontrolünde gerekli önlemlerin alınmaması bilinçsizce kullanılan antibiyotikler hem insan sağlığına hem de geniş anlamda, ülke turizmine ve ekonomik kaynaklara darbe vurmaktadır.

Projeyle Salmonella etmenlerine karşı bağışıklık kazanmış ve spesifik antikorlar üretmiş olan tavukların yumurtalarının saflaştırılması ve bu yolla antikor üretimi sağlanmış olup, başarılı sonuçlara ulaşılmıştır. Üretilen antikorların bu hastalıklara karşı kullanılan antibiyotiklerin yerini alması hedeflenmiştir.

Proje ile Türkiye, 2013 yılında St. Petersburg’da gerçekleştirilen 38. Federation of European Biochemical Societies Kongresi – 13 Genç Bilim Adamı Forumuna seçilen dünyadaki 150 kişiden biri olarak Türkiye temsil edildi.

NART Modüler Nano Uydu Yapısı
Murat SÜER-Teknogirişimci

Uzay teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile kabiliyetleri ve kullanım alanları hızla artan nano uydular günümüz uzay teknolojilerinde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bu önem nano uyduların boyut olarak küçüklüğü, dolayısı ile fırlatma maliyetlerinin düşüklüğü ve tasarım gereksinimlerinin göreceli azlığından kaynaklanmaktadır. Uzay teknolojilerinin bu yöndeki evrimi uzay kalifiye nano uydu yapısı ve alt sistemleri konusunda Ar-Ge çalışmalarının değerini artırmaktadır.

Bu temelden yola çıkan iş fikrimiz, Türkiye’ nin ilk uzay kalifiye modüler nano uydu yapısının geliştirilmesi ve uzay teknolojileri alanında ülkemiz ile gelişmiş ülkeler arasında bulunan teknolojik birikim açığının hızla kapatılmasını hedeflemektedir. NART Modüler Küp Uydu Yapısı nano uydular için CubeSat standartları gözetilerek tasarlanmış bir modüler uydu platformu yapısıdır. NART geçiş aparatları ile birbirine monte edilebilen, her biri 1U (10x10x10cm) boyutlarında küp şeklindeki birimlerden meydana gelen modüler bir platformdur. Geçişli sistemi ile NART, kullanıcılarına standartlara göre oluşturulmuş 1U boyutlarındaki yapıların birbirine monte edilmesi ile 10U’ ya (2U, 3U, 4U vb) kadar nano uydu platformları oluşturma imkanı sunmaktadır.

Bu özellikleriyle piyasadaki az çeşitlikteki uydu yapılarına avantaj sağlayan NART Uydu Yapısı’ nın, uzay kalifiye edilerek milli ve uluslararası uzay çalışmalarında kullanılması planlanmaktadır.