İçindekiler
Dergi Arşivi

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı (Teknopazar)

 

Bu program ile uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ar-Ge, yenilik veya tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürünlerine veya prototiplerine tanıtım ve pazarlanması için destek veriliyor.

Programdan yararlanma koşulu:

Bu programdan;
• Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış,
• Patent belgesi ile koruma altına alınmış,
• Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler yararlanıyor.

Destek Programı kapsamındaki destekler:

Bu Program kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir:
a) Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri,
b) Fuarlara katılım,
c) Yurt dışı fuarlarda gümrük işlem giderleri,
ç) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,
d) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,
e) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri.


Destek Üst Limitleri:

Bu Program kapsamında KOBİ’lere 150.000 (yüz elli bin) TL geri ödemesiz destek sağlanıyor.

Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL.
Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) TL.

Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanıyor.