İçindekiler
Dergi Arşivi

Temiz Üretim (Eko - Verimlilik)

 

2. Gaziantep Enerji Zirvesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın Katılımıyla Gerçekleştirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sürdürülebilirlik Akademisi işbirliğiyle ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleştirilen 2. Gaziantep Enerji Zirvesi’nde “Sanayide Enerji Verimliliği Ödülleri” de ilk kez sahiplerini buldu.

İlki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Gaziantep Enerji Zirvesi’nin ikincisi, 21 Şubat 2014 tarihinde Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Bölgenin enerji alanındaki en büyük organizasyonu olan Zirve; karar vericileri ve kanaat önderlerini buluşturarak enerji verimliliği konusunda önemli konuları gündemine aldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen 2. Gaziantep Enerji Zirvesi’ne kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ve ilgili tüm taraflar katıldı.

Zirve’nin açılışında konuşma yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gaziantep’in Türkiye’de üreten ve istihdam yaratan en önemli şehirlerden biri olduğunu vurgulayarak; “Gaziantep’in ülkemiz kalkınmasına verdiği destek çok önemlidir. Dünyanın her yerine ihracat yapan Gaziantep’i takdir ediyor, enerji konusundaki önemli çalışmalarını görmekten gurur duyuyorum. 2. Gaziantep Enerji Zirvesi vesilesiyle bu konunun Türkiye’nin gündemine geleceğine inanıyorum” dedi. Işık, Bakanlık olarak Ar-Ge ve inovasyon harcamalarını 2023 yılına kadar milli gelirin % 3'üne çıkarmayı hedeflediklerini, bunun için de sürdürülebilir kalkınmaya odaklandıklarını ifade etti. Bakan Işık, ayrıca enerji verimliliği konusunda çalışan ve yatırım yapan tüm sanayicileri 5. Bölge teşviki sunduklarını belirtti.

Zirve’de konuşma yapan Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ise Gaziantep’in başarılı çalışmalarının uluslararası bir vizyonun eseri olduğunu belirtti. İnsan odaklı, bilgi ve teknolojiyi merkeze alan yönetim modellerinin önemini vurgulayan Şahin, verimlilik ve tasarrufun önemli olduğu sistemlere dikkat çekerek, sürdürülebilir büyüme konusunda Gaziantep'te yapılan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise konuşmasında, enerji piyasası ile ilgili yeni düzenlemelere ve EPDK olarak bölgede yaptıkları önemli çalışmalara değinerek “Gaziantep'te her yıl Enerji Zirvesi'nin yapılıyor olması tüm karar vericilere katkı sağlayacaktır” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, dünyanın en hızlı büyüyen ilk 10 şehrinden biri olan Gaziantep’te ekolojik tabanlı bir imar planını hayata geçirdiklerini belirtti. Sera gazının emisyonunun azaltılması çalışmaları kapsamında belediye olarak doğalgazlı otobüs kullandıklarını, toplu taşımayı ve elektrikli araç kullanımını teşvik ettiklerini dile getiren Güzelbey, yerel yönetimlerin de artık küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunu gündemlerine aldıklarını ifade etti.

Zirve’yi düzenleyen kuruluşlardan Sürdürülebilirlik Akademisi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa ise, “Pek çok konuda ilklerin ve en önde olmanın haklı gururunu yaşayan Gaziantep, sanayi başta olmak üzere başka illere örnek olacak birçok adım attı. Son yıllarda Gaziantep ekonomisinin kaydettiği başarıların sürdürülebilir olması ve üretilen mal ve hizmetlerin rekabet koşulları içinde mukayeseli üstünlüğünü muhafaza edebilmesi gerekmekteydi. Bu amaçla yapılması gereken işlerin başında da sürdürülebilir enerji politikalarının ve uygulamalarının olması gerektiği bilincinden hareketle Gaziantep Enerji Zirvesi ikinci defa gerçekleşti” şeklinde konuştu. Murat Sungur Bursa, Sürdürülebilirlik Akademisi'nin Sanayide Enerji Verimliliği Ödüllerinin de sürdürülebilir kalkınma için önemli bir teşvik olarak değerlendirdiğini belirtti.

“Sanayide Enerji Verimliliği Ödülleri” Sahiplerini Buldu!
Her yıl tekrarlanan bölgenin enerji alanındaki en büyük organizasyonunda bu yıl ilk defa Sanayide Enerji Verimliliği Ödülleri verildi. Sanayide enerji verimliliği konusundaki başarılı çalışmalarından dolayı birincilik ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'tan Merinos Halı alırken, Tad Piliç ikincilik, Ako Örme ve Boya ise üçüncülük ödülünü almaya hak kazandı.

“Sanayide Enerji Verimliliği” Oturumu Düzenlendi
Enerji verimliliği politikaları, sanayide enerji yönetimi, bölgedeki güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımları ve bu yatırımların geleceği, temiz enerji teknolojileri, lisanssız enerji üretiminde yeni dönem, enerji hukukunda yeni düzenlemeler Zirve'nin öne çıkan konuları arasında yer aldı.

Sanayide Enerji Verimliliği oturumunda sunuş yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, sanayide enerji verimliliğinin önemini vurgulayarak, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ülkemizin ekonomik gelişme sürecinde kişi başına enerji tüketiminin artacağını ancak bununla beraber enerji yoğunluğunun azaltılarak gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmamızı sağlayacak enerji verimliliği politikalarının uygulanması gerektiğini belirtti. Sunumun devamında Onuncu Kalkınma Planında “Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi” dönüşüm programı kapsamında “Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması” program bileşeninin sorumluluğunu Bakanlık olarak üstlendiklerini ifade eden Yılmaz, konuyla ilgili bir eylem planı hazırladıklarını ve 2014 yılı içerisinde eylem planını yürürlüğe koyacaklarını ifade etti. Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün temiz üretim faaliyetlerinin de enerji verimliliği anlamında bütünleşik ve önemli olduğunu belirten Yılmaz, sanayide enerji verimliliği çalışmalarını tüm kesimlerin işbirliği ile devam ettireceklerini vurguladı.
 

“Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014” Ankara’da Gerçekleştirildi

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından yürütülen, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Şirketi (BTC Şti.) tarafından desteklenen ve Kalkınma Ajansları tarafından bölgesel kalkınma plan ve destek programları kapsamına alınan endüstriyel simbiyoz kavramının somut uygulamalara yansıtılmasını hedefleyen “İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi”nin kapanış etkinliği, 19-20 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara’da “Endüstriyel Simbiyoz Konferansı 2014” olarak gerçekleştirildi. 2008 yılında BM Kalkınma Programı ve BTC Şti. işbirliğinde yürütülen fizibilite çalışmalarıyla başlatılan Proje, 2011-2014 yılları arasında TTGV tarafından uygulandı. Bu kapsamda düzenlenen konferansla projenin sonuçları paylaşıldı.

Proje Danışma Kurulu üyesi kuruluşların temsilcileri, proje yararlanıcıları, kamu kurumları, sivil toplum ve özel sektör temsilcileri, büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katıldığı konferansın açılış konuşmasını TTGV Genel Sekreteri Dr. A. Mete Çakmakcı yaptı. Çakmakcı, konuşmasında “TTGV’nin ‘Türkiye’nin yenilik tecrübesini’ uluslararası düzeyde temsil eden, farklı ürün ve hizmetlerle değere dönüşen ağ ve işbirliklerini geliştirmesi de önemli hedeflerimizden birisidir. Bunun somut örneklerinden birisi de BTC Konsorsiyumu’nun sponsorluğunda tamamladığımız ‘İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi’dir. Proje kapsamında hayata geçen 8 örnek proje ile geri dönüş süresi 1,1 yıl olarak ortaya çıkmış, 10 yeni ürün üretilirken ve yıllık 6,4 milyon ABD Doları kadar ekonomik değer yaratılacağı gösterilmiştir” dedi.

BP Türkiye Başkanı Bud Fackrell ise konuşmasında, BP’nin ana hissedarı olduğu BTC şirketi olarak, sadece enerjinin güvenli bir şekilde iletimini sağlamayı değil, aynı zamanda sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak bölgedeki sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı istediklerini ve bölgedeki şirketleri sürdürülebilir kalkınma çabaları etrafında bir araya getiren Endüstriyel Simbiyoz projesinin bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu ifade etti. International Synergies Limited Başkanı ve Avrupa Endüstriyel Simbiyoz Birliği (EUR-ISA) Kurucu Üyesi Peter Laybourn ise konuşmasında etkinliğin, projenin kapanış konferansı olsa da iki gün boyunca Türkiye’de endüstriyel simbiyozun daha da gelişmesi için önemli bir birliktelik oluşturduğunu aktardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz ise konuşmasında Bakanlığın da danışma kurulunda yer aldığı İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi süresince, İskenderun Körfezi’nde yer alan firmalar ve diğer yerel ve ulusal paydaşlarla sürekli ve etkin bir iletişim sağlandığını ifade etti. Bu iletişim sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarında simbiyoz konusunda önemli bir farkındalık oluştuğunu belirtti. Yılmaz, ayrıca proje kapsamında birçok münferit simbiyotik ilişki geliştirildiğini ve bu ilişkilerin pilot projeler olarak başarılı bir şekilde uygulamaya konduğunu ifade etti. Yılmaz, konuşmasında bundan sonra bu bölgesel uygulamadan edinilen deneyimle ulusal çaptaki uygulamaların artırılması için Bakanlığın üstüne düşen görevleri yerine getireceğini sözlerine ekledi.

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl ise TTGV tarafından ODTÜ ve International Synergies Limited işbirliğinde yürütülen projenin, sanayiciye örnek uygulamalar sunulması bakımından önemli katkılar sağladığını ifade etti. Bingöl, sanayi, çevre ve bölgesel politika alanında yetki sahibi kurumlarda endüstriyel simbiyoz uygulamalarının desteklenmesine yönelik merkezi ve yerel düzeyde gerekli kapasitenin oluşturulması gereğinin altını çizmek istediğini ifade etti ve 10. Kalkınma Planı döneminde gerek uygun yasal altyapının tesis edilmesi, gerek koordinasyon ve teşvik mekanizmasının oluşturulması konusunda olumlu adımlar atılarak ülkemiz sanayisinin daha kaynak verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Konferansın ilk gününde dünyadan ve Türkiye’den endüstriyel simbiyoz uygulamaları ve politikaların tartışıldığı oturumlar gerçekleştirildi. “Türkiye’de Endüstriyel Simbiyoz’un Bugünü ve Geleceği” başlıklı oturumda Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, BOTAŞ International Limited ve International Synergies Limited temsilcileri yer aldı. Oturumda Verimlilik Genel Müdürlüğü’nden M. Hürol Mete tarafından Bakanlığımız tarafından önümüzdeki dönemde bu yaklaşımı politikalarımıza yansıtmak ve uygulama örnekleriyle desteklemek yolunda adımlar atılacağı ifade edilerek, işletmelerimize ve özellikle KOBİ’lere bu uygulamaların sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkıların doğru anlatılması gerekliğinin önemine vurgu yapıldı. Konferansın ikinci gününde Proje kapsamında farklı sektörlerden uygulama ve Ar-Ge örnekleri ile sağlanan kazanımlar firma temsilcilerinin sunumlarıyla detaylı olarak aktarıldı. Konferansın son oturumunda ise Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları için finansman kaynakları katılımcılar ile paylaşıldı.

İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında 8 örnek projeyle yılda 37 bin ton karbon azatlımı sağlanırken 6.500 metreküp su tasarrufu gerçekleşti.

İskenderun Körfezi’nde hayata geçirilen Endüstriyel Simbiyoz Projesi, özgün çözümlerle ve işbirliği yaklaşımıyla, her sorunun bir fırsata çevrilebileceğine dair somut örnekler ortaya koymuştur. 8 örnek projeyle, yılda ortalama 330 bin ton atığın değerlendirilebileceği görülmüştür. Bu miktar, bir buçuk milyon nüfusa sahip bir kentin bir yılda ürettiği evsel katı atık miktarına eşittir. Projede ayrıca, yılda 280 bin ton ürün üretilerek 6 milyon ABD doları net kazanç sağlanabileceği ortaya konmuştur. 27 farklı kuruluş çalışmalara dahil olurken, 5 üniversite projeye doğrudan katkı vermiştir. Proje sayesinde yıllık 37 bin ton karbon azatlımı sağlanırken 6.500 metreküp su tasarrufu gerçekleşmiştir.

Dünyada yaygınlaşan endüstriyel simbiyoz kavram ve yaklaşımının, firmalar arası işbirliği ve dayanışmayı artırarak hem çevresel hem de ekonomik getiriler sağlayan bir mekanizma olarak hayata geçirilmesini amaçlayan projeyle aynı zamanda ulusal bir program için altyapının oluşturulması hedeflenmiştir. Bu kapsamda, İskenderun Körfezi’nde Endüstriyel Simbiyoz olanaklarının belirlenmesi ve örnek projelerin hayata geçirilmesi, bir ağ ve veri tabanı oluşturulması, ileride devam edecek simbiyoz çalışmaları için teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi, paydaşlar arasında farkındalığının artırılması, uygulamaya yönelik adımların geliştirilmesi ve bir ulusal Endüstriyel Simbiyoz modeli önerisi geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülmüştür.

Daha fazla bilgi için: www.endustriyelsimbiyoz.org

    
 

KOSGEB “KOBİ’lerde Enerji Verimliliği” Projesini Başlattı  

Ülke ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kurulmuş özel yasaya sahip tek kamu kuruluşu olan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), hedef kitlesindeki işletmelerin enerji verimliliği uygulamalarına özendirilmesi ile düşük karbon enerji kullanımlarının ve çevresel performanslarının iyileştirilmesine katkı sağlanmasını hedefleyen ‘Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği’ Projesini Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile işbirliği içerisinde başlattı.

Dinamik ve yenilikçi bir yaklaşım tarzı ile KOBİ’lerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak destek programlarını düzenli olarak gözden geçirip yenilemekte olan KOSGEB, enerji maliyetlerinin KOBİ’ler ve ekonomi üzerindeki yükünü hafifletip, çevrenin korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesine katkı sağlarken, işletmelerin maliyetlerinin düşmesini sağlayarak rekabet güçlerinin artmasını da sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede KOBİ’lerin alacakları ön etüt/detaylı etüt hizmetleri, verimlilik artırıcı projeler için danışmanlık ve enerji yöneticiliği eğitimlerini 2008 yılından itibaren “Enerji Verimliliği Destekleri’ kapsamında destekleniyor.

Hedef kitlesine yönelik olarak sürdürdüğü faaliyetlerini her geçen gün çeşitlendirmekte ve güçlendirmekte olan KOSGEB bu çerçevede 3 milyon Euro’luk toplam bütçeli ve üç yıl süreli ‘Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği’ projesi kapsamında;

• KOSGEB’in kurumsal kapasitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi,
• Mevcut mevzuat gözden geçirilerek geliştirilmesi,
• KOBİ’lerde ve enerji hizmet sağlayıcılarında farkındalık oluşturma, bilgi ve bilinç düzeyini arttırma ve kapasite oluşturma amaçlı faaliyetler gerçekleştirilmesi,
• Enerji verimliliği saha uygulamaları gerçekleştirilecek, elde edilen deneyim ve sonuçlar analiz edilip, değerlendirilerek enerji verimliliği çalışmalarının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.