İçindekiler
Dergi Arşivi

Temiz Üretim

 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı “2. Temiz Üretim Mali Destek Programı” Çağrısı Yayınlandı

2014 Mali Destek Programları kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından çağrısı yayınlanan “Temiz Üretim Mali Destek Programı”nın genel amacı, KOBİ tanımını sağlayan mevcut ve yeni girişimlerin, kâr amacı güden kooperatiflerin üretim süreçlerinin gözden geçirilerek çevresel sürdürülebilirliğin artırılması ve bu doğrultuda TR42 Düzey 2 Bölgesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünün artırılmasıdır.

Destek kapsamındaki öncelikler şu şekilde sıralanmıştır:

Öncelik 1. Atıkların kaynağında azaltılması:

Her türlü üretim yapan işletmenin alacağı yönetsel önlemler, yapacağı süreç değişiklikleri, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu ile atıklarının (katı atık, atık su, baca gazı emisyonları vb.) miktarının veya kirletici yükünün azaltılması; üretim esnasında oluşması engellenemeyen atıkların ve/veya yan ürünlerin firma üretim süreçlerinde yeniden kullanımı.

Öncelik 2. Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması:

Üretim girdilerinin tasarrufunu sağlayacak süreç değişiklikleri, üretim süreçlerinde/teknolojilerinde gerçekleştirilecek iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile işletmelerde kullanılan kaynakların azaltılması ve bu sayede doğal kaynakların korunması.

Öncelik 3.Ürün özelliklerinin değiştirilerek çevreye dost ürünlerin tasarlanması:

Ürün tasarımında, üretim süreçlerinde, paketlemede veya pazarlama yöntemlerinde yapılacak değişikliklerle çevre dostu ürünlerin üretilmesi.

Öncelik 4.Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimde kullanılması:

Üretim ve hizmet sektöründeki işletmelerin, kendi ihtiyaç duyduğu enerji için rüzgâr, güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak lisanssız olarak elektrik üretmesi (Bu öncelik kapsamında desteklenecek yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisinin veya tesislerinin toplam kurulu gücü 500 kW’tan fazla olamaz).

Öncelik 5. Atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi:

Mevcutta atık olarak bertaraf edilen veya ekonomik olarak sahip olduğu potansiyelin altında değer gören tarımsal/endüstriyel atıkların ve/veya yan ürünlerin katma değeri yüksek ürünlere ve/veya enerjiye dönüştürülmesi.

Öncelik 6. Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları:

Birden fazla işletmenin işbirliği sonucunda (ortak hammadde kullanımı, enerji, su ve yan ürünlerin fiziksel değişimi) çevresel ve ekonomik fayda sağlanması; özellikle Organize Sanayi Bölgeleri’nde yer alan işletmeler için, atıkların başka sektörler/firmalar tarafından hammadde olarak kullanılması.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Asgari tutar 30.000 TL, azami tutar 500.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kimler Başvurabilir?
• KOBİ statüsündeki işletmeler
• Kar amacı güden kooperatifler

Proje Süresi ve Uygulama Yeri
Azami proje süresi 9 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.
Son Başvuru Tarihi: 17.01.2014 - Detaylı bilgi için web adresi: www.marka.org.tr