İçindekiler
Dergi Arşivi

Turizme Rekabetçi Yaklaşım

 

Turizm, ülkemizin milli gelirinin önemli bir kalemidir. Ancak ülkemizde turizm denince akla sahil turizmi gelmekte ve turizm gelirlerinin önemli bir kısmını bu alan oluşturmaktadır. Sahil turizmi yılın sadece belli dönemlerinde gerçekleşebilmektedir. Çeşitlilik yaratarak turizmde gelirleri sürekli kılarak ve ayrıca nispeten geri kalmış illerimizdeki kültürel mirası turizme kazandırarak ve doğa sporları imkânlarını geliştirerek bölgeleri kalkındırmak hem ülkemizin hem de bölgelerimizin rekabet gücünü artıracaktır. Bölgelerde rekabet gücünü artırmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen programlardan biri de Rekabetçi Sektörler Programı. Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği anlaşması çerçevesinde uygulamaya konan 900 milyon avro bütçeli program turizm projelerine de destek sağlıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı ile bölgelerin rekabet gücünün artırılması için o bölgelerde öne çıkan sektörlere yönelik projeler desteklenmektedir. Farklı sektörleri bünyesinde bulundurması nedeni ile çatı program özelliğini taşıyan program, bir yandan lisanslı depo ya da lojistik merkezi kurulmasına, diğer yandan finansal araçların geliştirilmesini öte yandan sürdürülebilir turizmin gelişmesini destekleyen geniş kapsamlı bir programdır.

Program 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk dönemde kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’in altında kalan 43 ilde 60’a yakın projeyi desteklemek üzere tasarlandı. Bu kapsamda Mardin, Siirt, Erzurum, Erzincan, Kars, Şanlıurfa, Adıyaman, Ardahan ve Rize illerine yönelik turizm odaklı projeler Programımız tarafından desteklenmek üzere kabul edildi. Program kapsamında 8 adet turizm projesi için toplam 63,3 milyon Avro kaynak ayrıldı; projeler bu kaynaklarla hayata geçiriliyor.

Mardin’de Sürdürülebilir Turizm Projesi
Rekabetçi Sektörler Programının desteklediği turizm sektöründe, Mardin projesi göz dolduruyor. Mardin, M.Ö 4500 yıllarından bugüne uzanan tarihi, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin günümüze kadar korunan kültürel mirası ve inanç turizmiyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın ilgisini çeken bir kent. Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi, yaklaşık 9,2 milyon Avroluk bütçe ile hayata geçirildi. Proje ekibi tarafından hazırlanan kapsamlı Turizm Strateji Planı’nın son derece somut hedefleri bulunuyor: 2023 yılına kadar ziyaretçi sayısında yüzde 100, ortalama konaklama süresinde yüzde 10 ve turistlerin harcamalarında yüzde 35 artış sağlanması gibi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde Mardin'deki muazzam kültürel mirasın ve doğal varlıkların korunmasına önem verildi. Turizm sektöründe rekabetçiliği ve bunun getireceği ekonomik avantajları artırmayı amaçlayan projeyle Mardin sit alanı içerisinde bulunan 1. Cadde’nin kuzey ve güney taraflarında bulunan dükkânların cepheleri renove edilerek fiziksel turizm altyapısı iyileştirildi. Toplam 664 dükkanda kepenk, tente ve doğrama sistemleri değiştirilerek, cephe yüzeyleri ve yan yüzeyler mimari dokuya uygun olarak iyileştirildi ve görüntü kirliliğinden arındırıldı.

Mardin Markalaşıyor, Turizm Hizmet Kalitesi Artıyor
Proje kapsamında kentteki turizm işletmelerine başta gıda üretimi ve servis becerileri olmak üzere hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli konularda eğitimler verildi. Restoran işletmeleri, otel tur operatörleri, tur rehberleri ve turizm enformasyon memurlarına yönelik eğitimler düzenlendi.

Siirt'te Turizm Tillo ile Atağa Geçiyor
Evliyalar diyarı Güney Doğu Anadolu'daki medrese kültürünün önemli merkezlerinden biri olan Tillo, Siirt'te turizm sektörünün canlandırılmasında öncü rol oynayacak. Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi ile kentin sosyo-ekonomik gelişmesine yeni bir ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Sufi Yolu olarak da bilinen ve Siirt merkezine altı kilometre mesafede yer alan Tillo, her yıl 12 bin turist tarafından ziyaret ediliyor. Program çerçevesinde Siirt Projesine 3.2 milyon Avro kaynak ayrıldı. Proje kapsamında Tillo'yu ziyaret eden turistlerin kullanacağı tesisin yapımı ve yenilenmesi, şehrin atmosferine ve çevre düzenlemesine uygun olarak sokakların ışıklandırmalarının yapılması, bazı sokak ve meydanların restorasyonu, Tillo'daki türbe ve mezarlıkların bulunduğu bölgeyi çevreleyen duvarların onarılarak düzenlenmesi, tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ise Tillo'nun "Batıdan Doğuya Uzanan Sufi Yolu" teması kullanılarak bilinirliğinin artırılması, ekinoks günlerinde etkinliklerin düzenlenmesi ve çeşitli aktivitelerle desteklenmesi sağlanıyor.

Turizme 'Koridorlar' Açılıyor
Doğudaki bu çeşitlilik, sadece Siirt ile kalmıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “Türkiye Turizm Stratejisi 2023’’ kapsamında 8.8 milyon Avro bütçe ile turizmde çeşitlilik sağlanması ve tüm yıla yayılması amacıyla, doğal ve kültürel değerlerin farklı turizm taleplerini karşılaması ve çeşitlendirilmesi için turizm sektöründe “koridorlar” oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülüyor. "Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi Koridoru" Projesi ile yeni turizm girişimlerinin kurulması ve turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin rekabet gücünün artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında Erzurum, Erzincan ve Kars'ta “Turizm Bilgilendirme Merkezleri” kurulacak. Merkezlerden tur operatörleri, seyahat acentaları, yatırımcı ve girişimciler kış turizmiyle ilgili bölgede gerçekleştirebilecekleri yatırımlar hakkında danışmanlık hizmeti alabilecek, turistlere ise halkla ilişkiler hizmeti verilecek.

Kış Turizmi Eylem Planı
Valilikler, Belediyeler, Kalkınma Ajansları, altyapı birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek birliklerinin destek verdikleri projeyle kış turizminin geliştirilmesi, pazarlama, tanıtım, markalama ve özendirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve sonuç olarak turist sayısının artırılması amaçlanıyor. Projenin bir diğer hedefi ise kış turizmi eylem planının ihtiyaçlara göre hazırlanması, pazarlama ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi, bölgeye olan ilginin ve yatırımların artırılması oluşturuyor. Bu bağlamda, uluslararası bir kış turizmi kongresi düzenlenecek.

Ardahan’a Kış Sporları Merkezi Kurulacak
Ardahan-Yalnızçam Kış Turizmi Altyapısının İyileştirilmesi Projesi kapsamında, kış turizmi potansiyelinden yararlanmak ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. 6.3 milyon Avro bütçeye sahip projede Uğurludağ’da kış sporları merkezi için bir telesiyej hattının kurulması planlanıyor. Kurulacak telesiyej tanıtımı ve genel anlamda kış sporları ve turizmin tanıtılması için teknik yardım hizmet alımı da yapılacak. Proje ile Ardahan’a gelecek turistlerin bölgede yerleşik olan KOBİ’lerin gelirlerini artırması bekleniyor.

Karadeniz’in Oksijen Deposu Kaçkar Dağları Milli Parkı Şahlanacak
Karadeniz’de de turizm ile ilgili faaliyetlere destek veriliyor. Kaçkar Dağları Milli Parkı, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı oksijen parkurlarından biri olarak niteleniyor. Dünya Vahşi Yaşamı Koruma Forumu’nun Avrupa’da korunması gereken 100 ormandan biri olarak ilan ettiği Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye’de 1994 yılında doğal park unvanına kavuştu. İlginç jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, zengin doğası, florası, endemik bitkileri ve hayvanları, dağları ve ormanlarıyla dağ ve kış sporları açısından da büyük bir eko-turizm potansiyeline sahip.

Panpark Ağına Katılacak
Program bünyesindeki Kaçkar Dağları Milli Parkında Sürdürülebilir Turizmi Geliştirme Projesinin bütçesi 3,5 milyon Avro. Projenin amacı Kaçkar Dağları Milli Parkını uluslararası standartlara kavuşturmak, dünya milli parklar ağına entegrasyonu sağlayarak Panpark özelliğine kavuşması ve bu şekilde parkın doğal dengesi bozulmadan turizme kazandırılması olarak belirlendi.

Kars Tarihi Kimliğiyle Canlanıyor
Tarihi Kimliği ile Kars Kenti Projesi, 9.6 milyon Avro bütçe ile hayata geçiriliyor. Bu Proje ile Kars ilinin tarihi sokak ve caddelerde iyileştirmeler yapılması, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleşmesi, gerekli strateji belgelerinin hazırlanması, tanıtım-promosyon faaliyetlerinin düzenlenmesi hedefleniyor.

Nemrut Dağı Anıtsal Heykelleri
Binlerce yıldır güneşin en güzel doğduğu kent olarak anılan Adıyaman, M.Ö. 69 yılında kurulan Kommagene Uygarlığı'na ev sahipliği yapıyor. Adıyaman, zengin arkeolojik varlıkları ve kültürel zenginliğiyle dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olma potansiyeli taşıyor.
Kommagene Nemrut Turizm Odaklı Canlandırma Projesi yaklaşık 7 milyon Avro bütçesiyle Adıyaman'da turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve Adıyaman halkının turizm sektöründe daha aktif yer alması ve proje kapsamında geliştirilecek altyapıyla bölgeye daha fazla turist çekilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında Nemrut Dağı Milli Parkı'nda yer alan 11 farklı noktada yaya yolları ve ışıklandırmalar, peyzaj gibi altyapı düzenlemelerinin yapılması ve turistlerin kullanımına sunulan bazı tesislerin yenilenmesi çalışmaları yürütülecek.

Öte yandan proje kapsamında bölgede turizm alanında faaliyet gösteren işletmelere turistik ürün tasarımı ve pazarlaması konularında bir dizi eğitim verilerek, yeni ürünler ile piyasanın zenginleştirilmesi öngörülüyor.

Göbeklitepe İnsanoğlunun Bilinen En Erken Dönem Anıtı
Şanlıurfa'da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi kapsamında yaklaşık 9.6 milyon Avro bütçe ile bölgenin turizm potansiyelinin güçlendirilmesi amaçlanmakta. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler arasında Urfa ilindeki tarihi sokak, cadde ve meydanlardaki sokak aydınlatmalarının ve sokak mobilyalarının yapılması, tarihi binalarda cephe iyileştirmeleri ve çevre düzenlemeleri yapılarak mevcut binalara işlev kazandırılması ve son olarak Göbeklitepe ören yeri arkeolojik kazı alanının üst örtüsünün yapılması Göbeklitepe Arkeolojik Alanı’nı da içeren bir Alan Yönetim Planı geliştirmek yer almakta.

Dünya turizmde 6'ncı sırada bulunan Türkiye, her yıl ziyaretçi sayısını istikrarlı şekilde artırarak önemli bir başarıya imza atıyor. Ancak bu gelişme, Türkiye'nin turizm potansiyelden yeterli derecede yararlandığını göstermiyor. 2015 Dünya Ekonomik Forumu'nun Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksi'ne göre Türkiye, 141 ülke arasında 44. sırada yer alıyor. Türkiye'nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerler göz önüne alındığında, Türkiye'nin çok daha üst sıralara çıkması mümkün görülüyor. Bunun için ülkede turizmin 12 aya yayılması ve özellikle potansiyelin çok gerisinde kalan kış turizmin farklı bölgelerde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor. Rekabetçi Sektörler Programı verdiği desteklerle bölgelerin turizm potansiyellerini hayata geçirilmesine olanak sunuyor.