İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye, Almanya’nın 2014 Uluslararası Bilim Yılı Partneri Olacak…

Uluslararası Bilim Yılları | 2014 Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı

Neriman BOZCA - Zeynep SÜMER / AB Uzmanları (AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

 

Ülkelerin bilim ve araştırmada uluslararası işbirliği faaliyetlerinde yeni bir araç olarak stratejik öneme sahip “Uluslararası Bilim Yılları”, işbirliğinde bulunulmasının özellikle önemsendiği ve bu işbirliğine ortak çıkarlar doğrultusunda yeni ivmelerin kazandırılması amaçlanan ortak ülkelerle birlikte gerçekleştirilmektedir. Her iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin, eğitim, araştırma ve yenilikten oluşan bilgi üçgeninin sunduğu daha geniş konu bağlamı içerisinde bilimsel bir boyuta taşınması hedeflenir.
Bilim yılları her iki tarafın ilgili birimleri tarafından birlikte planlanır ve uygulanır. Somut hedefler ve programlar her iki ülke tarafından birlikte kararlaştırılır. Her iki ülkenin ilgili paydaşları, bilim yıllarına aktif olarak katkıda bulunmaktadırlar. Bilim yılı süresince kamuya yönelik ve yankı uyandıracak ana etkinlikler düzenlenir. Yayınlar, reklam malzemeleri, elektronik ortamda gerçekleşen ve etkinlik takvimi, bülten ve multimedya ögelerini içeren bir tanıtım ile basın ve halkla ilişkiler çalışmaları düzenlenen çok yönlü etkinliklerin etkisini artırır.

Türk -Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı
• Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından; Türkiye-Almanya ilişkilerinin bilimsel bir işbirliği boyutuna taşınmasının gerekliliği, her iki ülkenin üniversitelerinin, laboratuvarlarının, araştırma merkezlerinin bir araya getirilmesi, Türk ve Alman bilim insanlarının bir arada araştırma yapmalarının temin edilmesi ve üçüncü ülkeler nezdinde ortak girişimler oluşturulması için bilim alanındaki ilişkilerimizin 30’uncu yılı olan 2014 yılı “Türk-Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı” olarak planlanmıştır.

• 2014 Türk - Alman Araştırma, Eğitim ve Yenilik Yılı, Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığının önemli partner ülkelerle düzenlediği 7’nci uluslararası bilim yılıdır. Bilim yılları daha önce Güney Afrika, Hindistan, Rusya, Brezilya, İsrail, Japonya ve Çin ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Ortak bilim yılları, Federal Hükümetin bilim ve araştırma konularını uluslararasılaştırma stratejisinin gerçekleştirilmesindeki önemli yapı taşlarındandır.
• Bilim yılının açılışı 23 Ocak 2014 tarihinde Berlin’de iki Bakanın katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Amaçları

• Bilim alanındaki mevcut işbirliğinin arttırılması ve çeşitlendirilmesi,
• Üstün nitelikli genç bilim insanlarına verilecek destekle iki devletin eğitim ve araştırma alanlarındaki işbirliğinin uzun vadeli olarak teminat altına alınması,
• Bilim ve eğitim alanında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi,
• Genç bilim insanlarının yetiştirilmesi bakımından, iki ülkenin bilim insanları arasındaki koordinasyonun arttırılması,
• Almanya ile Türkiye’nin inovasyon ve bilim üssü unsurlarının karşılıklı olarak farkındalıklarının artırılması.

Bilim Yılı Tematik Alanları

• Anahtar Teknolojiler (Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Üretim Teknolojileri, Nanoteknoloji, Kimya ve Fizik Teknolojileri, Ulaşım, Mobilite, Lojistik, Sağlık Araştırmaları, Biyoteknoloji),
• Küresel Değişim (Yenilenebilir Enerji, Enerji Etkinliği, Beslenme ve Tarım, Çevre Teknolojileri, İklim Değişikliği),
• Sosyal ve Beşeri Bilimler (Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik, Göç).

Ortak Stratejiler

• Yeniliğe yönelik araştırmalar (ör: bilgi ve teknoloji transferi, üniversite-sanayi işbirliği ve girişimcilik)
• Eğitim ve İnsan Kaynağının Buluşturulması
• Toplumun Bilimle yakınlaştırılması

Türk-Alman Bilim Yılı Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlik Desteği Çağrısı

• Bilim Yılı kapsamında bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen ortak araştırma projeleri geliştirme ve işbirliğinde ortak öncelikli alanlar belirlemeye yönelik, Kamu Kurum / Kuruluşları ve yurtiçinde düzenlenen ulusal ve uluslararası çalıştay, seminer ve toplantılara TUBİTAK-BİDEB tarafından 2223/D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği adı altında 20 Kasım 2013-20 Aralık 2013 tarihleri arasında destek çağrısı gerçekleştirilmiştir.

Bilim Yılı Posteri