İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının faydalanıcısı olduğu ve Dünya Bankası Grubu’nun desteklediği “Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesi”nin açılış toplantısı, 9 Kasım 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. GTE Carbon liderliğinde yürütülen Projenin ortakları Carbon Trust ile Environmental Resources Management (ERM); Projede görev alacak uzmanlar ise ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Göksel N. Demirer ile VEN ESCO Enerji Danışmanlığı’ndan Arif Künar’dır. Projenin 2017 Eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Türkiye İçin Yeşil OSB Çerçevesinin Geliştirilmesi Projesinin, ülkemizde var olan Organize Sanayi Bölgeleri’nin (OSB) çevreye duyarlı ve kaynak verimliliği yüksek eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesi ve yeni inşa edilecek sanayi bölgelerinin birer eko-endüstriyel park olarak tasarlanması yönünde önemli bir adım olması öngörülmektedir. Proje, OSB’lerde yeşil rekabetçilik fırsatlarının belirlenmesi ve yeni kurulacak/mevcut OSB’lerin Yeşil OSB’ye dönüşümlerine yönelik önerilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Üç ana iş paketi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Projede ilk olarak “Yeşil OSB Fırsatlarının Teknik, Finansal ve Mevzuat Analizleri” gerçekleştirilecektir. Ardından “Ticari Çerçeve/Model (Business Case)” oluşturulacak ve son olarak “Yeşil OSB’ler için Ulusal Çerçeve” geliştirilecektir.

Proje kapsamında; Yeşil OSB’lere ilişkin olarak hazırlanan kriterler tablosu dikkate alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası Grubu tarafından 4 adet OSB seçimi gerçekleştirilmiş ve taraflar arasında iş birliği protokolü imzalanmıştır. Proje kapsamında belirlenen Adana Hacı Sabancı OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB, Bursa OSB ve İzmir Atatürk OSB’de saha çalışmalarına, 2017 Ocak ayında başlanmıştır. Belirlenen OSB’lerde yoğun enerji ve kaynak kullanılan sektörlerde/alanlarda faaliyetler yürütülerek, Türkiye'de Yeşil OSB'lere geçiş için bir yol haritası ve kapsamlı bir Yeşil OSB çerçevesi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.