İçindekiler
Dergi Arşivi

“Türkiye Materıals Marketplace Projesi” Danışma Kurulu Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

 

Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ile ABD Sürdürülebilir İş Konseyi (USBCSD) ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) iş birliğinde başlatılan Türkiye Materials Marketplace Projesi danışma kurulu toplantısı, 22 Şubat tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Malzemelerin endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış bulut tabanlı bir platform olan Türkiye Materials Marketplace projesi danışma kurulu toplantısına; EBRD, SKD Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Bursa, Eskişehir, Bilecek Kalkınma Ajansı (BEBKA) temsilcileri, atık geri kazanım sektöründen temsilciler ve platform üyeleri katılım sağladı. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğünü temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Deniz Koç katıldı.

EBRD, Türk sanayisinde ve belediyelerinde atık azaltımı projelerini destekleyen “Near Zero Waste – NØW” Programı kapsamında, projeyi fonlamaktadır ve Türkiye’deki ulusal atık yönetiminin kapsamında, döngüsel ekonomi kavramı çerçevesinde bir değişiklik yaratmayı hedeflemektedir. Danışma Kurulu toplantısında, EBRD Enerji ve İklim Değişikliği Müdürü Emre Oğuzöncül tarafından proje hakkında bir bilgilendirme yapılmış ve sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden Atık Yönetimi Dairesi Başkanı Ahmet Varır, atık yönetimi konusunda yürütülen çalışmalar ve mevzuat düzenlemeleri ile bu projenin atık dönüşümü konusundaki önemine değinmiştir. Toplantıda SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik ve Proje Danışmanı Ferda Ulutaş İşevi de projenin teknik detaylarını ve bugüne kadar yürütülen faaliyetleri katılımcılarla paylaşmışlardır. Ayrıca oluşturulan bu platformun bilinirliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanabileceği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Döngüsel ekonominin kritik öneme sahip bileşenlerinden biri, malzemelerin işletmeler arasında yeniden kullanılmasıdır. Bunun temelinde de atıkların geleneksel yöntemlerle bertaraf edilmesi veya geleneksel geri dönüşüm çözümlerinin ötesinde atıkların ve eksik değerlendirilmiş kaynakların bunları yeniden kullanabilecek taraflarla eşleştirilmesi yatar. Proje, katılımcı firmaların üretim ve operasyon faaliyetleri sonucu oluşan atıklar veya üretim süreçlerinde ihtiyaçları olan yan ürünler ile ilgili verileri paylaşabilecekleri çevrimiçi bir platform olarak tasarlanmıştır. Üye şirketler, SKD Türkiye proje ekibinin de desteğiyle, platform üzerinde işbirlikleri geliştirerek malzemelerin yeniden kullanım fırsatlarını belirlemekte ve uygulamaktadır. Bu kapsamda projede, malzemelerin yeniden kullanımı için danışmanlık, yönlendirme gibi hizmetler de sağlanmakta ve eğitici / bilgilendirici bir hizmet de sunmaktadır.

Detaylı bilgi için: http://www.turkey.materialsmarketplace.com/