İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye’de Bir İlk: www.kutahyasanayi.net

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğünce tarafından yapılan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kütahya İlinin Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması” Projesi kapsamında oluşturulan Türkiye’nin ilk sanayi portalı www.kutahyasanayi.net yayın hayatına başladı.

 

Proje Koordinatörü ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Makine Yüksek Mühendisi Şaban Küçükgümrah, “Kalkınmanın Temeli Sanayidir” gerçeğinden yola çıkarak hazırladıkları Kütahya Sanayi Portalı projesinin girişimcilere, yatırımlara ve teşvik sistemine yön vererek ilin sanayi stratejisinin belirlenmesine kaynak oluşturacağını ayrıca KOBİ’lerin, yabancı yatırımcıların, politika oluşturan kurum ve kuruluşların doğru karşılanabilir güncel verilere ulaşmasını kolaylaştıracak ve bilgiye dayalı gelişmenin sağlanabilmesine katkı vereceğini belirtti.

Zafer Kalkınma Ajansı destekli "Kütahya’nın Sanayi Envanterinin Oluşturulması Fizibilite Çalışması" başlıklı proje kapsamında Kütahya’da 2.100 adet firmanın faaliyet gösterdiği tespit edilerek, yapılan incelemelerden elde edilen sonuçlara göre, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu kapsamında 550 adet sanayi tesisi tespit edilmiştir. Bu firmalara tarafımızdan hazırlanan 60 soruluk anket uygulanmış olup, çıkan sonuçlar değerlendirilerek www.kutahyasanayi.net adresli Türkiye’nin ilk Sanayi Portalı oluşturulmuştur.

Kütahya sanayi portalının oluşturulmasının amacı, sanayicilerin yer aldığı sektörler, üretim teknolojileri, kapasite kullanım oranları, Ar-Ge çalışmaları gibi faaliyetler tespit edilerek, bu bilgiler ışığında Kütahya sanayisinin mevcut potansiyelinin açığa çıkarılıp, geleceğe dönük stratejisinin belirlenmesine kaynak teşkil etmesidir. Bu neticede elde edilen bilgilerle hazırlanan firma listeleri çeşitli kriterlere göre gruplanmış olarak sitede bulunup, bu gruplarda yer alan firmaların iletişim bilgileri, haritadaki yeri, hukuki yapısı, faaliyet konusu, teknoloji sınıfı, üretmiş olduğu ürünler, sahip olduğu belgeler ve ihracat durumları belirtilmektedir.
Oluşturulan bu portalda, Kütahya ilinin tarihiyle, nüfusuyla, eğitimiyle, coğrafyasıyla, üniversitesiyle birlikte sanayi alt yapısı, firmalardan yapılan geri dönüşler ile oluşturulan grafikler, mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin faaliyetleri, bu bölgelerdeki mevcut parsel durumları ile ilgili bilgiler yer alarak, haberler ve duyurular başlığı altında sanayicileri ve yatırımcıları yakından ilgilendiren gelişmeler, yayınlar ve bakanlığımızın verdiği teşvikler ve destekler yer almaktadır.

Teknolojinin dünya sanayisine getirmiş olduğu ivme ile birlikte, bu bilgi artış hızına ayak uydurmak için kullanıcının ihtiyaç duyduğu bilgileri tüm ayrıntılarıyla, istediği zaman bulabilmesi için istenen bilgiye internetten ulaşılması şart olmuştur.

Tüm bu nedenlerden ötürü Kütahya’da faaliyet gösteren sanayi işletmeleri hakkındaki bilgileri tek çatı altında farklı alternatif arama seçenekleri kullanarak hazırlanan sitede veriler devamlı güncellenerek Kütahya Sanayisi için rehber olarak hizmete devam edecektir.