İçindekiler
Dergi Arşivi

Türkiye’de Çevre Yönetimi İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Kapanış Toplantısı Ankara’da Düzenlendi

 

“Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi”nin Kapanış Toplantısı, 17 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Avrupa Birliğinin finansman sağladığı, faydalanıcısının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücüsünün Bölgesel Çevre Merkezi - REC Türkiye olduğu, kısa adı ÇEKAP olan proje, geçtiğimiz iki yıl boyunca yürütüldü. Proje Kapanış Toplantısı’nın açılış konuşmalarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Virve Vımparı, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Emine Döğer ve REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman gerçekleştirdi. Toplantıda, çoğunluğu kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere ilgili paydaşlardan yaklaşık 150 katılımcı bir araya geldi.

Temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesinde 1 Milyon Avro bütçe ile gerçekleştirilen projenin ana hedefi, REC tarafından Türkiye’de çevre müktesebatının özellikle yerel düzeyde uygulanmasını teşvik etmek ve ilgili paydaşların teknik ve bilgi kapasitelerini geliştirerek Türkiye’nin çevre yönetimini iyileştirmektir. Ağustos 2014’ten itibaren süregelen proje faaliyetleri ile AB çevre müktesebatının uygulanması ve uyumlaştırılması desteklenerek Türkiye’nin çevre alanında AB’ye uyum sürecine katkıda bulunulmuştur. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili kamu kurumları ve çevre alanında faaliyet gösteren ilgili diğer paydaşlara destek olunmuştur.

- Proje dâhilinde 4 kapsamlı araştırma yürütülmüştür. Bu çalışmalardan, 3’ü Düzenleyici Etki Analizi (DEA), 1’i Yerel Çevre Eylem Planları (YEÇEP) Stratejisi hazırlanmasıdır. Araştırmalar sırasında geniş katılımlı 4 danışma süreci ve 4 anket çalışması tamamlanmıştır.

- Proje kapsamında 70 etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinliklerden 33 tanesi eğitim, 34 tanesi çalışma ve danışma toplantılarıdır. Proje kapsamında ayrıca İstanbul’da “Sürdürülebilir Şehirler Konferansı” düzenlenmiştir.

- Proje kapsamında 8 yayın hazırlanmıştır. Yerel yönetimleri hedefleyen 4 rehber (Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi Uygulama Rehberi, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Direktifi Uygulama Rehberi, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Direktifi Uygulama Rehberi) hazırlanmış, DEA raporları (Ambalaj Atıkları Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği ve Düzenli Depolama Yönetmeliği) ve YEÇEP Stratejisi yayın haline getirilmiştir. Proje çıktılarının paylaşımı için 2 web portalı yayına alınmış, geleneksel ve sosyal medya proje faaliyetlerinin duyurulması için aktif kullanılmıştır.

Proje hakkında detaylı bilgiler ve dokümanlar için http://cekap.rec.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.