İçindekiler
Dergi Arşivi

Ülkemizin İlk “Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

 

Standardizasyon alanında ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşımak, mevcut sistemin sorunlarını belirlemek ve belirlenen bu sorunlara yönelik çözüm yolları üretmek amacıyla hazırlanan Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017-2020), 07/02/2017 tarihli ve 2017/2 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı’nın 03/03/2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

Ulusal Standardizasyon Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ülkemizin standardizasyon alanındaki vizyonu; “Tüm paydaşların standart hazırlama sürecine etkin bir şekilde katıldığı, standartları uygulamayı ilke edinmiş, küresel alanda belirleyici ve söz sahibi bir ülke olmak” olarak belirlendi.

Ülkemiz vizyonu doğrultusunda 4 hedef ve bu hedeflere ulaşmak için toplam 21 eylem oluşturuldu. Standardizasyon alt yapısını güçlendirmek; ilgili tüm paydaşların standardizasyon sürecine katılımını sağlamak ve standartların kullanımını yaygınlaştırmak; küresel alanda etkinliği artırmak; yeni teknolojili ürünlere ve iş güvenliği ile sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik özgün standartları hazırlamak standardizasyon alanındaki ülkemiz hedefleri olarak belirlendi.

Belirlenen hedefler çerçevesinde Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) bilişim altyapısı güçlendirilecek, standartlara ve komitelere yönelik performans ve etki analizleri yapılacak, komitelerin yapısı uluslararası yapıya uygun hale getirilecek, standart hazırlama süreçlerine paydaşların katılımı artırılacak, ilgili tarafların uluslararası çalışmalara katılımı teşvik edilecek.

Söz konusu belge ile ayrıca bilişim teknolojileri ve endüstriyi bir araya getirecek olan 4. Sanayi Devrimine yönelik ülkemiz standardizasyon yol haritası belirlenecek ve uygulamaya konulacak.

Bunlara ilave olarak standartların kullanımı yaygınlaştırılacak, standardizasyon konusuna yönelik eğitim-öğretim programları geliştirilip yaygınlaştırılacak, ulusal standartların uluslararası alanda kabul edilmesi sağlanacak, uluslararası ve bölgesel standart hazırlama kuruluşlarındaki temsil sayısı artırılacak, yüksek teknolojili yeni ürünlere ve iş güvenliği ile sosyal yaşam kalitesini artırmaya yönelik özgün standartlar hazırlanacak.

Eylem planında yer alan 21 eylemin önemli bir bölümü TSE’nin sorumluluğunda olup eylem planının sekretarya ve koordinasyon görevi ise Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.