İçindekiler
Dergi Arşivi

Ulusal Verimlilik İstatistikleri

 

 

2005

Ort.-Ave.

2006

Ort.-Ave.

2007

Ort.-Ave.

2008

Ort.-Ave.

2009

Ort.-Ave.

2010

Ort.-Ave..

2011

Ort.-Ave.

2012

Ort.-Ave.

2013

Ort.-Ave.

2014

Ort.-Ave.

2015

Ort.-Ave.

2016

1. Ç – 1. Q

Toplam Sanayi / Total Industry

86,58

90,43

93,22

92,99

92,65

100,00

103,38

101,22

100,64

101,52

104,46

105,07

Sanayinin Kısımları/

Sections of Industry

Madencilik ve Taşocakçılığı / Mining and Quarrying

99,97

96,98

95,02

101,25

105,67

100,00

102,02

103,06

98,75

110,06

109,00

111,40

İmalat / Manufacturing

87,56

91,54

94,22

93,09

91,63

100,00

103,45

100,81

100,85

100,97

104,21

104,49

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme …/Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply

61,85

68,40

75,75

82,27

86,68

100,00

113,53

113,91

118,81

130,28

131,80

136,19

Ana Sanayi Grupları /

Main Industrial Groups (MIGs)

ARM - Aramalı / IG - Intermediate Goods

88,90

93,00

94,43

92,74

93,18

100,00

102,56

99,76

99,96

98,42

98,24

97,69

DLT - Dayanıklı Tüketim / DCG - Durable Consumer Goods

79,51

80,66

84,26

88,00

92,34

100,00

105,71

101,31

101,75

101,54

106,53

102,32

DZT - Dayanıksız Tüketim / UCG - Non-Durable Consumer Goods

86,51

90,71

92,35

91,42

96,01

100,00

99,89

100,95

99,92

102,80

107,31

111,31

ENJ – Enerji / E- Energy

81,70

84,03

87,43

92,09

92,21

100,00

109,44

110,89

110,53

119,02

127,42

131,51

SEM - Sermaye Malı / CG - Capital Goods

91,66

93,63

99,42

97,36

83,04

100,00

108,70

102,22

103,35

104,03

109,40

106,75

Gıda ürünlerinin imalatı / Manufacture of food products

99,38

100,37

97,86

96,86

94,51

100,00

101,79

100,25

101,24

103,59

103,11

100,51

İçeceklerin imalatı / Manufacture of beverages

94,21

96,08

102,87

110,36

109,41

100,00

94,53

101,59

91,30

82,69

85,07

68,66

Tütün ürünleri imalatı / Manufacture of tobacco products

68,50

80,39

87,16

106,77

94,05

100,00

92,12

108,33

99,92

101,66

106,32

94,10

Tekstil ürünlerinin imalatı / Manufacture of textiles

99,08

102,93

97,91

93,66

96,21

100,00

96,36

92,66

90,13

88,53

87,50

91,59

Giyim eşyalarının imalatı / Manufacture of wearing apparel

86,40

87,48

92,54

85,54

91,07

100,00

94,56

97,27

96,06

96,12

100,83

110,98

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı / Manufacture of leather and related products

93,85

102,57

89,26

86,99

89,92

100,00

93,96

85,33

83,01

79,09

77,01

77,03

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı … /Manufacture of wood and of products of wood and cork…

50,93

58,87

66,82

78,26

94,08

100,00

106,61

100,57

97,95

102,59

101,66

96,11

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı / Manufacture of paper and paper products

82,23

86,90

87,72

86,87

94,28

100,00

103,74

104,31

103,53

104,12

106,97

111,23

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması /Printing and reproduction of recorded media

74,47

79,87

85,10

86,42

94,88

100,00

112,96

113,55

117,47

118,50

127,64

117,59

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı /Manufacture of coke and refined petroleum products

116,53

125,18

123,70

115,86

95,93

100,00

105,74

105,05

97,78

85,44

111,06

108,17

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı /Manufacture of chemicals and chemical products

78,31

88,14

91,28

85,61

88,39

100,00

101,94

100,10

98,71

96,94

99,25

106,06

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı /Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

78,56

85,85

93,83

96,99

101,42

100,00

103,34

119,88

112,00

132,06

161,68

203,85

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı / Manufacture of rubber and plastic products

95,99

94,46

96,56

91,76

90,96

100,00

104,53

98,36

97,84

98,60

96,70

97,44

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı /Manufacture of other non-metallic mineral products

88,30

91,04

90,25

90,95

91,81

100,00

100,85

97,48

97,87

95,09

94,78

90,73

Ana metal sanayi / Manufacture of basic metals

93,72

102,92

106,32

100,59

93,83

100,00

102,00

102,24

105,51

102,85

102,18

102,83

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) /Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

96,25

98,59

104,39

96,76

88,42

100,00

110,08

110,09

108,11

106,42

106,04

102,16

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı /Manufacture of computer, electronic and optical products

151,68

121,43

112,68

106,00

98,07

100,00

100,12

106,90

103,87

105,14

108,65

106,77

Elektrikli teçhizat imalatı /Manufacture of electrical equipment

90,66

97,17

97,15

90,62

93,33

100,00

103,12

98,03

104,09

101,88

99,62

94,47

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı /Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

94,68

99,22

99,57

90,52

80,87

100,00

113,06

105,61

109,20

106,58

101,19

100,39

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı /Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers

86,92

89,01

90,12

89,40

78,58

100,00

104,38

96,00

100,76

98,31

106,69

100,76

Diğer ulaşım araçlarının imalatı / Manufacture of other transport equipment

103,76

114,22

195,61

205,10

127,15

100,00

123,73

105,27

92,02

101,27

114,25

107,24

Mobilya imalatı / Manufacture of furniture

69,40

64,12

80,52

92,70

95,11

100,00

108,42

95,54

103,45

106,59

115,00

108,67

Diğer imalatlar / Other manufacturing

60,22

76,22

71,89

85,39

89,86

100,00

107,82

111,05

109,31

100,26

109,28

100,25

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı /Repair and installation of machinery and equipment

100,12

91,51

128,93

95,08

91,88

100,00

103,45

102,97

106,60

116,30

149,94

162,69