İçindekiler
Dergi Arşivi

Ulusal Verimlilik İstatistikleri

 

Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2010 Ort.=100) / Index of Production Per Person Employed (2010 Ave.=100)

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1.Çeyrek

1.Quarter

2013

2.Çeyrek

2.Quarter

2013

3.Çeyrek

3.Quarter

Toplam Sanayi / Total Industry

86,58

90,43

93,22

92,99

92,65

100,00

103,38

101,22

96,37

103,01

99,50

Sanayinin Kısımları/

Sections of Industry

Madencilik ve Taşocakçılığı / Mining and Quarrying

99,97

96,98

95,02

101,25

105,67

100,00

102,02

103,06

90,18

99,24

103,20

İmalat / Manufacturing

87,56

91,54

94,22

93,09

91,63

100,00

103,45

100,81

96,26

104,19

98,42

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme …/Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply

67,46

80,30

86,59

92,10

92,06

100,00

104,78

99,77

93,50

92,22

106,15

Ana Sanayi Grupları /

Main Industrial Groups (MIGs)

ARM - Aramalı / IG - Intermediate Goods

88,90

93,00

94,43

92,74

93,18

100,00

102,56

99,76

95,38

103,97

99,63

DLT - Dayanıklı Tüketim / DCG - Durable Consumer Goods

79,51

80,66

84,26

88,00

92,34

100,00

105,71

101,31

94,15

106,07

103,58

DZT - Dayanıksız Tüketim / UCG - Non-Durable Consumer Goods

86,51

90,71

92,35

91,42

96,01

100,00

99,89

100,95

95,22

100,23

96,44

ENJ – Enerji / E- Energy

81,70

84,03

87,43

92,09

92,21

100,00

109,44

110,89

105,33

107,07

117,26

SEM - Sermaye Malı / CG - Capital Goods

91,66

93,63

99,42

97,36

83,04

100,00

108,70

102,22

99,18

109,25

97,61

Gıda ürünlerinin imalatı / Manufacture of food products

99,38

100,37

97,86

96,86

94,51

100,00

101,79

100,25

93,94

94,96

94,43

İçeceklerin imalatı / Manufacture of beverages

94,21

96,08

102,87

110,36

109,41

100,00

94,53

101,59

81,90

105,91

101,50

Tütün ürünleri imalatı / Manufacture of tobacco products

68,50

80,39

87,16

106,77

94,05

100,00

92,12

108,33

88,87

94,24

107,00

Tekstil ürünlerinin imalatı / Manufacture of textiles

99,08

102,93

97,91

93,66

96,21

100,00

96,36

92,66

90,38

92,86

86,22

Giyim eşyalarının imalatı / Manufacture of wearing apparel

86,40

87,48

92,54

85,54

91,07

100,00

94,56

97,27

96,92

98,85

97,62

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı / Manufacture of leather and related products

93,85

102,57

89,26

86,99

89,92

100,00

93,96

85,33

76,46

89,02

79,13

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı … /Manufacture of wood and of products of wood and cork…

50,93

58,87

66,82

78,26

94,08

100,00

106,61

100,57

96,13

100,16

95,63

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı / Manufacture of paper and paper products

82,23

86,90

87,72

86,87

94,28

100,00

103,74

104,31

101,85

106,41

102,39

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması /Printing and reproduction of recorded media

74,47

79,87

85,10

86,42

94,88

100,00

112,96

113,55

112,45

116,37

114,40

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı /Manufacture of coke and refined petroleum products

116,53

125,18

123,70

115,86

95,93

100,00

105,74

105,05

81,07

104,88

106,19

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı /Manufacture of chemicals and chemical products

78,31

88,14

91,28

85,61

88,39

100,00

101,94

100,10

99,34

103,00

98,67

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı /Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations

78,56

85,85

93,83

96,99

101,42

100,00

103,34

119,88

109,16

121,73

99,04

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı / Manufacture of rubber and plastic products

95,99

94,46

96,56

91,76

90,96

100,00

104,53

98,36

93,95

102,53

98,12

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı /Manufacture of other non-metallic mineral products

88,30

91,04

90,25

90,95

91,81

100,00

100,85

97,48

90,97

104,10

99,18

Ana metal sanayi / Manufacture of basic metals

93,72

102,92

106,32

100,59

93,83

100,00

102,00

102,24

102,88

108,27

103,21

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) /Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

96,25

98,59

104,39

96,76

88,42

100,00

110,08

110,09

103,37

114,77

104,65

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı /Manufacture of computer, electronic and optical products

151,68

121,43

112,68

106,00

98,07

100,00

100,12

106,90

73,50

102,05

108,89

Elektrikli teçhizat imalatı /Manufacture of electrical equipment

90,66

97,17

97,15

90,62

93,33

100,00

103,12

98,03

95,45

108,65

105,37

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı /Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

94,68

99,22

99,57

90,52

80,87

100,00

113,06

105,61

104,40