İçindekiler
Dergi Arşivi

Ulusal Verimlilik İstatistikleri

 

Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi (2010 Ort.=100) / Calender Adjusted Index of Production Per Person Employed (2010 Ave.=100)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Grafikler / Graphs
Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave. Ort.-Ave.
Toplam Sanayi / Total Industry 86,66 90,52 94,66 93,98 93,01 100,00 102,99 100,68 100,54 101,31 104,02 107,28 113,74
Sanayinin Kısımları/Sections of Industry Madencilik ve Taşocakçılığı / Mining and Quarrying 93,52 92,56 93,55 98,58 104,19 100,00 101,86 102,77 98,62 109,91 108,81 117,42 119,87
İmalat / Manufacturing 88,55 92,43 96,52 94,73 92,02 100,00 102,98 100,18 100,73 100,72 103,68 106,25 112,62
Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme …/Electricity, Gas, Steam And Air Conditioning Supply 61,86 68,47 76,02 82,18 86,69 100,00 113,56 113,81 118,86 130,30 131,89 142,44 154,81
Ana Sanayi Grupları / Main Industrial Groups (MIGs) ARM - Aramalı / IG - Intermediate Goods 89,21 93,54 95,95 93,57 94,05 100,00 102,42 99,38 100,13 98,49 98,02 99,18 102,45
DLT - Dayanıklı Tüketim / DCG - Durable Consumer Goods 79,45 80,25 85,22 88,67 92,44 100,00 105,07 100,52 101,18 101,06 105,99 105,65 119,81
DZT - Dayanıksız Tüketim / UCG - Non-Durable Consumer Goods 86,48 90,35 93,32 92,20 96,14 100,00 99,17 100,13 99,63 102,41 106,52 112,97 117,97
ENJ – Enerji / E- Energy 82,10 84,49 88,77 93,08 92,97 100,00 109,49 110,88 110,58 119,08 127,58 137,95 151,41
SEM - Sermaye Malı / CG - Capital Goods 91,40 93,02 100,49 97,67 83,26 100,00 107,90 101,25 102,85 103,29 108,43 108,84 118,45
Gıda ürünlerinin imalatı / Manufacture of food products 99,47 100,73 98,67 96,63 94,51 100,00 101,77 100,17 101,63 103,56 102,80 107,44 113,19
İçeceklerin imalatı / Manufacture of beverages 94,21 96,08 102,87 110,36 109,41 100,00 94,52 101,36 91,45 82,76 85,00 80,86 81,63
Tütün ürünleri imalatı / Manufacture of tobacco products 67,94 79,43 86,77 106,12 92,96 100,00 90,92 106,90 98,95 100,55 104,98 100,54 94,84
Tekstil ürünlerinin imalatı / Manufacture of textiles 98,44 101,97 97,56 93,17 95,28 100,00 95,43 91,54 89,73 88,02 86,62 88,22 90,92
Giyim eşyalarının imalatı / Manufacture of wearing apparel 86,04 86,75 92,39 85,15 90,43 100,00 93,95 96,39 95,65 95,72 100,08 107,87 113,96
Deri ve ilgili ürünlerin imalatı / Manufacture of leather and related products 92,88 102,30 89,33 86,46 89,35 100,00 93,38 84,55 83,02 78,85 76,41 72,92 81,30
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı … / Manufacture of wood and of products of wood and cork… 50,66 58,84 66,93 78,08 93,44 100,00 106,35 100,19 97,55 102,33 101,61 104,27 111,02
Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı / Manufacture of paper and paper products 81,99 86,95 88,01 86,44 94,31 100,00 103,48 103,74 103,60 104,04 106,57 110,51 116,72
Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması / Printing and reproduction of recorded media 74,50 79,94 85,43 86,42 94,95 100,00 112,75 113,47 117,47 118,54 127,87 119,64 129,40
Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı / Manufacture of coke and refined petroleum products 116,53 125,18 123,70 115,86 95,93 100,00 105,74 105,05 97,78 85,44 111,06 115,82 115,67
Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı / Manufacture of chemicals and chemical products 78,02 87,60 91,14 85,29 87,83 100,00 101,33 99,37 98,42 96,58 98,62 101,58 104,43
Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı / Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations 78,27 85,33 93,60 96,59 100,83 100,00 102,83 118,99 111,64 131,14 159,97 186,00 174,13
Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı / Manufacture of rubber and plastic products 95,72 94,55 96,90 91,23 91,01 100,00 104,21 97,80 97,67 98,41 96,53 95,15 98,46
Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı / Manufacture of other non-metallic mineral products 88,21 91,15 90,54 90,59 91,83 100,00 100,61 97,02 97,73 94,98 94,66 96,58 101,74
Ana metal sanayi / Manufacture of basic metals 93,29 102,11 106,08 99,89 93,19 100,00 101,32 101,53 105,18 102,25 101,49 102,74 102,75
Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) / Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment 95,78 98,41 104,71 96,25 88,60 100,00 109,63 109,46 108,09 106,44 105,53 101,58 110,14
Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı / Manufacture of computer, electronic and optical products 151,68 121,43 112,68 106,00 98,07 100,00 100,12 106,90 103,87 104,84 107,38 118,16 126,96
Elektrikli teçhizat imalatı / Manufacture of electrical equipment 90,13 96,22 96,85 90,05 92,41 100,00 102,09 96,84 103,58 101,31 98,58 98,35 103,54
Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı / Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 94,44 99,54 99,84 90,35 80,40 100,00 112,44 104,79 109,03 106,45 100,64 99,71 106,67
Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı / Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers 86,99 89,35 90,89 89,28 78,64 100,00 104,20 95,64 101,11 98,51 106,51 102,97 112,96
Diğer ulaşım araçlarının imalatı / Manufacture of other transport equipment 103,38 114,16 195,67 204,00 127,15 100,00 122,84 104,31 91,29 101,34 113,99 116,92 122,44
Mobilya imalatı / Manufacture of furniture 69,28 64,18 80,71 92,38 95,11 100,00 108,12 95,03 103,30 106,34 114,50 107,76 129,42
Diğer imalatlar / Other manufacturing 60,22 76,22 71,89 85,39 89,86 100,00 107,68 110,64 109,36 100,34 109,01 101,27 113,88
Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı / Repair and installation of machinery and equipment 100,11 91,83 128,51 95,31 92,18 100,00 103,62 102,89 106,94 116,50 149,91 167,18 178,59
Kaynak: Türkiye Ulusal Verimlilik İstatistikleri / Source: National Productivity Statistics of Turkey