İçindekiler
Dergi Arşivi

“Ulusal Verimlilik Merkezlerine Yönelik KOBİ’lerin Verimliliklerinin Ölçümü ve Analizi Çalıştayı”na Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) Tarafından Katılım Sağlandı

 

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından düzenlenen ve teşkilatın üyesi Singapur Ulusal Verimlilik Merkezi (SPRING Singapore) ev sahipliğinde, üye ülkelerin Ulusal Verimlilik Merkezleri’ne Yönelik KOBİ'lerin Verimliliklerinin Ölçümü ve Analizi (Workshop on SMEs Productivity Measurement and Analysis for NPOs) konulu çalıştay 26-29 Kasım 2013 tarihinde Singapur’da gerçekleştirildi. Çalıştaya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nü temsilen Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Nazlı Saylam Bölükbaş, Yücel Özkara ve Dursun Balkan katılım sağladı.

Çalıştay programının ilk günü Asya Rekabetçilik Enstitüsü’nün (ACI-Asian Competitiveness Institute) yıllık konferansı ile beraber gerçekleştirildi. Çalıştayın bu konferans kısmında Asya ülkelerinin rekabet gücünün ölçümüne yönelik daha önceki yıllarda kabul edilmiş bir model kullanılarak ülkelerin rekabet gücü ölçüm sonuçları paylaşıldı ve tartışıldı. Programın devamı ise Asya Verimlilik Teşkilatı üye ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştaya Asya Verimlilik Teşkilatı üye ülkelerinden Bangladeş, Kamboçya, Tayvan, Fiji, Hindistan, Endonezya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Malezya, Nepal, Pakistan, Filipinler, Singapur, Sri Lanka, Tayland ve Vietnam ile gözlemci ülke olan Türkiye’den katılım sağlandı. Çalıştay Ulusal Verimlilik Merkezleri danışmanları ve uzmanları arasında verimlilik kavramı ve ölçüm anlayışı geliştirmek, KOBİ’lerin verimliliklerinin ölçümlerine yönelik olarak kullanılan araç ve teknikleri gözden geçirmek ve Ulusal Verimlilik Merkezleri için KOBİ’lere yönelik kullanılmak üzere uygun bir verimlilik ölçme sistemi geliştirmek üzere üç temel konuyu hedeflemiştir.

Çalıştayın ilk kısmında iki eğitmen tarafından mikro düzeyde verimlilik ölçümü konusunda teknikler anlatıldı. Çalıştayın ikinci kısmı ise KOBİ’lere yönelik gerçekleştirilen verimlilik ölçme çalışmalarına ilişkin ülkelerin tecrübelerinin paylaşımı ve grup çalışmalarından oluştu. Çalıştayda, 16’sı üye ülkelerden ve 3’ü Türkiye’den (VGM) olmak üzere 19 katılımcı ülkelerindeki uygulamalara ilişkin bilgi paylaşımlarında bulundu. Her bir ülke katılımcısı, Verimlilik Merkezleri’ndeki KOBİ’lere yönelik yapılan verimlilik ölçme çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdiler.

Genel Değerlendirmeler…

Ülke katılımcılarının yaptıkları sunumlar sonucunda; Japonya, Kore Cumhuriyeti, Singapur, Malezya, Fiji ve Türkiye’nin KOBİ’lere yönelik verimlilik ölçümü çalışmaları yaptığı, bu çalışmalarda belirli yöntem ve teknikleri kullandığı ancak diğer üye ülkelerin hâlihazırda verimlilik ölçümüne yönelik çalışmalarının olmadığı görülmüştür. Ancak Japonya, Kore Cumhuriyeti, Singapur, Malezya ve Fiji gibi mikro düzeyde verimlilik ölçme teknik ve yaklaşımlarını uygulamalarında kullanan ülkelerin, sadece belli başlı verimlilik rasyolarını kullandığı, Türkiye örneğinde olduğu gibi verimlilik ölçümünü belirli bir sistem dahilinde ele alan RAPMODS ya da APC gibi modellerin kullanılmadığı veya bilinmediği görülmüştür. Singapur, Malezya ve Fiji’nin ise verimliliği temsil etmek üzere belirledikleri rasyoları bir arayüz aracılığıyla işletmelerin kullanımına sunmaları olumlu bir örnek olarak karşılanmıştır.

Makro düzeyde yapılan çalışmalara bakıldığında ise, Türkiye’nin Ulusal Verimlilik İstatistikleri hazırlama ve yayımlama sisteminin gerek metodoloji gerekse sunum biçimi açısından ileri seviyede olduğu saptanmıştır. Kore Cumhuriyeti’nin 600 firmayı kapsayan örneklem kullanarak sektörel düzeyde işgücü verimliliği istatistikleri yayımladığı ve işletme düzeyinde yapılan hesapların bu istatistiklerle karşılaştırıldığı görülmüştür. Singapur’da da benzer şekilde sektörel düzeyde işgücü verimliliği istatistiklerinin yayımlandığı öğrenilmiştir. Diğer taraftan VGM tarafından hesaplanan ulusal verimlilik istatistiklerinin veri kaynağının Avrupa istatistik sistemine uyumlu olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aynı metodoloji ile derlenmesi ve hesaplamada kullanılan yöntemin Eurostat yöntemi olmasından dolayı verimlilik istatistiklerimizin uluslararası düzeyde şeffaf, karşılaştırılabilir ve güvenilir olması üye ülkeler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmıştır. VGM’nin de metodoloji olarak uyguladığı Avrupa Birliği’nin istatistik sistemi Asya Verimlilik Teşkilatı üye ülkeleri tarafından ayrıca ilgi duyulan bir konu olmuştur.

Çalıştayda ülke deneyimlerinin aktarıldığı sunumlardan sonra ise üye ülkelerden özellikle herhangi bir verimlilik ölçme tekniği kullanmayanlara yönelik olarak ortak bir tekniğin seçilmesi ve hareket planı oluşturulması için grup çalışmaları yapılmıştır. Bu grup çalışmalarında ise hâlihazırda bir ölçme yöntem ve tekniği kullanan ülkeler çalışmalarını diğer ülkelere yol gösterecek şekilde daha detaylı bir şekilde paylaşmışlardır. Yine bu grup çalışmalarında da VGM tarafından ulusal düzeyde hesaplanan istatistikler ve mikro düzeyde kullanılan modellerle ilgili katılımcıların soruları yanıtlanmıştır. Çalışma gruplarının ve Asya Verimlilik Teşkilatı proje koordinatörünün isteği üzerine grup çalışmalarına ek olarak VGM’nin büyüme muhasebesi, üretim fonksiyonu, toplam faktör verimliliği hesaplamaları konusundaki bilgi birikimleri ve çalışmaları paylaşılmıştır. Ayrıca ulusal verimlilik istatistikleri İngilizce web sayfasından tanıtılmış ve metaverisi detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Grup çalışmalarından çıkarılan sonuçlar doğrultusunda üye ülkeler tarafından uygulanacak yol haritası çıkarılmıştır. Bu bağlamda, henüz bir verimlilik ölçme tekniği uygulamayan üye ülkelerde kısa vadeli planda Malezya örneğinde olduğu gibi katma değere dayalı verimlilik oranlarının kullanılması uygun görülmüştür. Uzun vadeli planda ise Türkiye’nin kullandığı yöntem ve teknikler model alınacaktır. Makro düzeyde hesaplanacak verimlilik istatistikleri için VGM tarafından hesaplanan ve yayımlanan Ulusal Verimlilik İstatistikleri’nin örnek alınması düşünülmüştür. Uzun vadeli yol haritasında, mikro düzeyde basit verimlilik rasyoları yerine Türkiye’nin kullandığı RAPMODS ve APC gibi sistematik ve ölçüm yapılan işletme ile ilgili daha detaylı bilgi sunan modellerin kullanılması düşünülmüştür.

KOBİ’lerde verimlilik ölçümüne yönelik gerçekleştirilen çalıştaya katılım sonucunda, ülke olarak gerek makro gerekse mikro düzeyde yapılan verimlilik ölçümü çalışmaları konusunda Asya Verimlilik Teşkilatı üye ülkelerine göre daha ileri seviyede olduğumuz görülmüştür. Bu çalıştaya katılım, VGM tarafından yapılan verimlilik ölçme çalışmalarının diğer ulusal verimlilik merkezleri çalışmaları ile karşılaştırma olanağı sağlaması bakımından ise oldukça yararlı olmuştur.

Asya Verimlilik Teşkilatı Proje Koordinatörü Jose Elvinia ve diğer üye ülke temsilcileri verimlilik ölçme konusunda yapacakları çalışmalar kapsamında VGM ile işbirliği içinde olmak istediklerini belirtmişler ve sonraki projeler kapsamında gerçekleştirilecek çalıştay ve eğitimlere VGM tarafından sağlanacak katılımın kendileri için faydalı olacağını eklemişlerdir.