İçindekiler
Dergi Arşivi

Ürün Güvenliği Haftası

 

Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

PGD faaliyetleri, piyasaya arz edilen bir ürünün gerekli güvenlik kriterlerine ve teknik düzenlemelere uygun olarak üretilip üretilmediğinin denetlenmesi anlamına gelmektedir. Bakanlığımız bu denetimleri temel olarak bilimsel kriterlere dayanan bir risk analizi sonrasında tespit edilen yüksek riskli ürünler üzerinde gerçekleştirmektedir. Ancak bununla birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikâyetler ile basına yansıyan kaza ve yaralanma haberleri de denetimin başlatılması için kullanılmaktadır.

Denetimlerde, öncelikle ürünlerin sahip olması gereken ve ürünün güvenli bir şekilde üretildiğini gösteren belgeler incelenmekte, denetçilerimiz tarafından gerek görülmesi durumunda ürün test ve muayeneye gönderilmekte ve bu işlemler sonucunda uygunsuz olduğu tespit edilen ürünler için piyasadan toplatmaya varan önlemler alınabilmektedir.

Bakanlığımız denetimlerinde, güvenlik kriterlerini dikkate almadan merdiven altı olarak tabir edilen şekilde üretim yaparak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve ayrıca haksız rekabet ortamı oluşturan firmalarla mücadele amacını taşımaktadır. Bu mücadele bir yandan vatandaşlarımızın sağlığını, can ve mal güvenliğini korumak; bir yandan adil bir piyasa ortamı yaratmak bir yandan da “Türk Malı” imajını korumak amacını gütmektedir. Bu nedenle ürün güvenliği ve PGD faaliyetleri doğrudan cezalandırmayı hedef almak yerine üreticilerimizi bilinçlendirerek güvenli bir piyasa oluşturmayı ve güvenli bir piyasa ortamında vatandaşlarımızı yüksek standartlı ürünlerle buluşturmayı hedeflemektedir.

Bakanlığımızın yapıcı yaklaşımına rağmen piyasaya teknik düzenlemesine uygun olmayan ve/veya güvensiz ürün arz edenler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta ve Bakanlığımız ile işbirliği içerisine olmayarak insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan üreticiler açısından caydırıcı olmaya çalışılmaktadır.

Vatandaşlarımızın güvenli ürünleri kullanması, bu ürünleri tercih etmesi ve güvensiz ürünler konusunda farkındalığa sahip olması ise en az yapılan denetimler kadar etkili ve önemlidir. Bu gerekçeyle hem piyasaya arz edilen ürünleri kullanan vatandaşlarımız hem de üreticilerimizi daha yakından bilgilendirebilmek için Bakanlığımız tarafından her yıl Ürün Güvenliği Haftası düzenlenmektedir.

Bu hafta kapsamında ülkemizin her köşesinde düzenlenen toplantılar ve ziyaret edilen okullar ile toplumun her yaş ve her kesiminden vatandaşımıza ulaşarak ürün güvenliğinin önemi anlatılmaktadır.

Bakanlığımız tarafından yapılan denetimlerin etkinliğinin artması en önemli paydaşlarımızdan bir olan vatandaşlarımızla işbirliği yollarının geliştirilmesi ile mümkündür. Örneğin güvensiz olması nedeniyle hakkında toplatma kararı verilen bir ürünü evinde kullanan vatandaşımız bu ürünü iade etmez ve kullanmaya devam eder ise yapılan denetimin sonuç doğurması beklenemez. Ya da benzer şekilde evde kullanmış olduğunuz ve elektrik kaçırdığını fark ettiğiniz bir elektrikli ısıtıcıyı bize ihbar etmezseniz bir başka evde bu ısıtıcı dolayısıyla kazalar ve hatta ölümler yaşanabilir.

Bu nedenle, ürün güvenliği konusunda halkımızda farkındalık ve bilinç oluşturulması çok önemlidir. Bakanlığımız ulaşan her türlü ihbar ve şikâyeti değerlendirmektedir. Tüm vatandaşlarımız Bakanlığımız internet sayfasında yer alan İhbar/Şikâyet Formu, ALO 130 Şikâyet Hattı ile ya da doğrudan İl Müdürlüklerimize bir dilekçe ile şikayet ve ihbarlarını Bakanlığımıza iletebilirler.

Ürün Güvenliği Haftası 2013 yılından bu yana her yıl düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıl beşincisi düzenlenen Ürün Güvenliği Haftası 16-20 Ekim 2017 tarihlerinde arasında gerçekleştirilmiş, hafta kapsamında şu çalışmalar yapılmıştır:
• Ankara, Kırıkkale, Bolu, Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere 81 ilde çeşitli bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmiştir.
• Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından Bakanlığımızın PGD faaliyetlerini tanıtıcı sunumlar gerçekleştirmiştir.
• Bunun yanında her ilde okullar ziyaret edilerek Bakanlığımızı tanıtan broşürler ve promosyon malzemeleri dağıtılmıştır.
• Genel Ürün Güvenliği, Sınai Gaz Tüpleri ve Asansör Ürün Güvenliği konulu 3 farklı broşürün her birinden 50.000 adet tanıtım broşürü, 800 adet billboard ve 10.000 adet afiş bastırılmıştır.