İçindekiler
Dergi Arşivi

Ürün Güvenliği ve Denetimi

 

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü; sanayi ürünlerinin güvenliğinin sağlanması adına piyasa gözetimi ve denetimi yapmak, uygunsuzluk halinde gerekli tedbirleri almak ve ayrıca denetim usul ve esaslarını belirlemekle görevlendirilmiştir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD): Ürünün piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürün piyasada iken ilgili teknik mevzuatına uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ve gerektiğinde güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesidir.

Güvenli Ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması bakımından sahip olması gereken asgari güvenlik koşulları sağlayan u¨ru¨ndu¨r. CE i¬şareti, u¨ru¨nu¨n güvenli olduğunu gösteren işaretlerden biridir. Bir u¨ru¨nu¨n güvenli olup olmadığını anlamanın en önemli yolu, ürün üzerinde bulunan iş¬aret ve bilgilerin kontrol edilmesidir. Satın aldığınız ve kullandığınız ürünlerin üzerindeki uygunluk iş¬aretlerini mutlaka kontrol ediniz!

Enerji Verimliliği Denetimleri: Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü aynı zamanda ürünlerin enerji verimliliğine ilişkin denetimlerini de gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda ürünün üzerinde yer alan etiketle gösterilen enerji verimliliği sınıfının doğru beyan edilip edilmediği denetlenmektedir. Elektrikli bir ürün satın alırken ürünün üzerinde enerji etiketi olmasına dikkat ediniz! Her zaman daha yüksek enerji sınıfı ürünleri tercih ediniz!

Alo 130

“En İyi Denetçi Vatandaşımızdır” sloganıyla çalışmaya başlayan “Alo 130”, Ürün Güvenliği Şikâyet Hattı aracılığıyla güvenliğinizi tehdit ettiğini düşündüğünüz sanayi ürünlerine ilişkin şikayetlerinizi bize iletebilirsiniz. Bakanlığımıza iletilen her şikayet ilgili teknik birimlerce değerlendirilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine iletilecek ve gerekli denetim faaliyetleri başlatılacaktır. Denetim sürecinin tamamlanmasının ardından tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Asansör – Kontrol, Bakım, Kullanım

Yıllık Periyodik Kontrol
Belediye veya İl Özel İdaresi ile protokol imzalayan A tipi muayene kuruluşu tarafından yılda bir defa yapılan ve asansöru¨n gu¨venliğine ilişkin mevcut durumu ortaya koyan kontrol mekanizmasıdır. “Can ve mal gu¨venliğimiz için aylık bakım ve yıllık periyodik kontrol sorumluluklarımızı unutmayalım!” Yıllık periyodik kontrollerin yaptırılmasından bina sorumlusu da yükümlüdür.

Asansörünüz hangi güvenlik seviyesinde?
Kusursuz: Yeşil Etiketli Asansör. Yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir. Bu durumda asansöru¨n kullanımı can ve mal gu¨venliği açısından uygundur.

Hafif Kusurlu: Mavi Etiketli Asansör. Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir. Asansörde tespit edilen uygunsuzlukların bir sonraki periyodik kontrole kadar bina sorumlusunca giderilmesi sağlanır.

Kusurlu: Sarı Etiketli Asansör. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Du¨zeltme su¨resi (60 gu¨n) içerisinde uygunsuzluğu giderilmeyen asansöru¨n kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez.

Gu¨vensiz: Kırmızı Etiketli Asansör. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir. Bina sorumlusu tarafından asansöru¨n kullanımına izin verilmez. Du¨zeltme su¨resi (30 gu¨n) içerisinde uygunsuzluğu giderilmeyen asansör ilgili idare tarafından mu¨hu¨rlenerek hizmet dışı bırakılır.

Aylık Bakım Nedir?
Aylık bakım; asansörlerin gu¨venli bir şekilde çalışmasını temin etmek amacıyla gerçekleştirilen bir faaliyettir. -Bina sorumlusu olarak, yetkili bir asansör firmasıyla bakım sözleşmesi imzalayarak, asansörlerinizin aylık bakımını yaptırınız. -Asansör kimlik numarasını muhafaza ediniz.

Asansör Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
• 12 yaşından ku¨çu¨klerin yalnız başına asansöre binmeleri yasaktır.
• Yalnızca gidilecek yöne (aşağı/yukarı) ait çağırma butonuna basınız.
• Kabinden çıkmak isteyenlerin geçiş yolu u¨zerinde durmayınız, geçişe engel olmayacak bir yerde bekleyiniz.
• Asansör beklediğiniz kata geldiğinde, asansöru¨n dolu olması halinde kabine girmeye çalışmayınız.
• Asansör kapısının açılmaması durumunda alarm butonu ile dışarıdaki kişilerle irtibata geçiniz, kişisel çabalarla kabinden çıkmaya çalışmayınız.
• Çocukları, evcil hayvanları kontrol altında tutunuz.
• Kabine girerken ve kabinden çıkarken oyalayıcı hareketlerden kaçınınız.
• Kapıdan uzak durunuz ve kapıda sıkışma olasılığı bulunan giysi ve eşyalarınıza dikkat ediniz.