İçindekiler
Dergi Arşivi

Uygulamalı Kobi Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi Yurt Dışı Teknik Gezisi Gerçekleştirildi

 

Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi (Model Fabrika) Projesi Yurt Dışı Teknik Gezisi 3 – 7 Mayıs 2016 tarihleri arasında Venedik ve Darmstadt şehirlerinde gerçekleştirildi. Geziye, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Musa Ertunç, Gaziantep Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf İzzet İymen, Kalkınma Bakanlığı’ndan uzman Mehmet Cansız, Verimlilik Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan sanayi ve teknoloji uzmanlarıı, UNDP ve McKinsey firması personeli toplam katıldı.

Ziyaret programı kapsamında, 5 Mayıs 2016 tarihinde İtalya’nın Venedik bölgesindeki Lean Experience Factory ve 6 Mayıs 2016 tarihinde ise Almanya’nın Frankfurt am Main bölgesinde yer alan Darmstadt Teknik Üniversitesi kampüsündeki Center for Industrial Productivity (CiP) Model Fabrika ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretlerde;

• Model fabrika uzmanları model fabrika konusunda genel bilgilendirme sunumları yapmışlardır.
• Fabrika yöneticileri, uzmanları, eğitmenler ile model fabrika kurulumu, finansman şekli ve sürdürülebilirliği hakkında görüşmeler yapılmıştır.
• Her bir model fabrikada üretim hatları, hat yerleşimleri, iş akışları ve üretim sistemleri detaylı olarak incelenmiş; farklı üretim sistemlerinin uygulanmasıyla ortaya çıkan deneysel öğrenme hakkında bilgi edinilmiştir.
• Bu ziyarete katılan heyet, eğitim simülasyonu olarak sunulan uygulamalara iştirak etmiş ve uygulamaların geri bildirimlerine katkı sağlamıştır.
• Fabrikalarda üretim süreçlerinin tamamen dijitalleştirilmesi bir simülasyon uygulaması olarak gözlemlenmiş ve dijitalleştirilen verilerin analizinin yapılması ve interaktif olarak sunulması izlenmiştir.

Bakanlığımız tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile teknik iş birliği içerisinde yürütülmekte olan Uygulamalı KOBİ Verimlilik Eğitim Merkezi Projesi’nin genel hedefi; Türkiye’de uygulamalı KOBİ yetkinlik merkezi olarak işlev görecek Model Fabrika’nın kurulmasında, takip edilmesi gereken iş planı ve maliyet boyutunu da içeren iş modelinin tespit edilmesidir. Bunun yanında bu merkezin kurulması ve işletilmesi için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (Verimlilik Genel Müdürlüğü) kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek için aşağıdaki eylemler yürütülmektedir:

• Model Fabrika’nın hedeflemesi gereken sektörlerin, Model Fabrika’nın vermesi gereken yetenek geliştirme hizmeti türlerinin ve Türkiye’de model fabrikaların kurulabileceği muhtemel yerlerin tespit edilmesi.
• Türkiye’de Model Fabrika kurmak için uygun modelin tespit edilmesi.
• Yatırım maliyeti tahminlerini de içeren ayrıntılı iş planının geliştirilmesi ve Model Fabrika’nın işletilmesi için gereken eğitim modüllerinin (2 modül için eğitim materyali içermek üzere) hazırlanması.

Projenin sıralanan bu aşamalarından birincisi olan ihtiyaç analizi tamamlanmış olup ikinci aşama olan Model Fabrika’nın kurulmasına yönelik modelleme çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda alternatif modellerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.