İçindekiler
Dergi Arşivi

Verimlilik Dergisi 2017/1. Sayısı Yayımlandı

Verimlilikle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili çeşitli konularda, uzmanların inceleme, araştırma ve değerlendirmelerine dayanan makalelerin yer aldığı Verimlilik Dergisi’nin 2017/1. sayısı yayımlandı

 

Başta akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, kamu ve özel kesimde çalışan yönetici, uygulayıcı ve uzmanlar olmak üzere geniş bir okuyucu kitlesine sahip ve verimlilikle ilgili olarak tüm disiplinlerden gelecek makalelere açık olan Verimlilik Dergisi 2004 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsü ile yayımlanmaya başladı. Verimlilik Dergisi; 2008 yılında ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı’na, 2012 yılında ise ASOS İndeks Akademia Sosyal bilimler İndeksi’ne dahil edildi.

2017/1. sayısında sırasıyla şu makaleler yer aldı: “Türkiye ve Dünyada İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırmalı Analizi”, “Avrupa Esnek Güvence Sistemi, Sistemin Zayıf Yönleri ve Başarı İçin Öneriler”, “Dengeli Ölçüm Kartı Modelinin Hastanelerde Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İl Merkezi Hastaneleri Örneği”, “Sağlıkta Performans Ölçümünden Stratejik Performans Yönetimine: PATH Projesi Örneği”, “Turizm Eğitimi Veren Akademisyenlerin İş Tatmin ve Performans Düzeylerinin Bireysel Özelliklerine Göre Değişmesi”.

2017/1