İçindekiler
Dergi Arşivi

Verimlilik Eğitimi İçin Asya Verimlilik Teşkilatı, Ulusal Verimlilik Teşkilatları Ve Ulusal Teknoloji Enstitüleri Arasında İşbirliğine Yönelik Bir Çerçevenin Geliştirilmesi

Asya Verimlilik Teşkilatı (Asian Productivity Organization), 2016

 

Asya Verimlilik Teşkilatı tarafından yayınlanan raporun amacı, verimlilik eğitimi konusunda kuruluşlar arası işbirliği çerçevesine ilişkin bir model önermek, Teknoloji Enstitülerinin eğitimlerini verebileceği yöntem ve teknikleri belirlemek ve buna ek olarak Asya Verimlilik Teşkilatı (AVT), Ulusal Verimlilik Teşkilatları ve Ulusal Teknoloji Enstitüleri tarafından sunulabilecek yeni eğitim konuları önermektir. Rapor, 13-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında Taipei, Çin’de düzenlenen “Verimlilik Alanında Çalışanlar İçin Teknoloji Enstitülerinde Verimlilik Eğitimlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı”nda ele alınan ülke raporları, sunumlar ve tartışma materyallerine dayanmaktadır.

Verimlilik alanında verilecek eğitimlere konu olması önerilen yöntem ve tekniklerin sıralandığı raporda işbirliği için kurumlar arası karşılıklı güven, açık iletişim, uzun dönemli bağlılığın önemine değinilmiştir. Ortak amaçlar, uzmanlığın paylaşımı ve yürütülecek çalışmaların tüm kesimlerce sahiplenilmesi de işbirliğini geliştirici konular olarak vurgulanmıştır.

İyi yapılandırılmış bir işbirliği çerçevesinin verimlilik alanında çalışan kişilerin eğitimi için sistematik ve sürdürülebilir bir gelişimi mümkün kılacağı belirtilmiştir. Çalışmaya girdi olan çalıştayda katılımcıların edindikleri kazanımların devamını sağlayabilmeleri ve ileriye dönük çalışmalara devam edebilmelerini teminen AVT’nin bir web sayfası açabileceği ve bu yolla bilgi paylaşımını ve iletişimi artırabileceği, buna ek olarak faydalı önerilerin burada paylaşılabileceği belirtilmektedir.

Yayının tamamına http://www.apo-tokyo.org/publications/wp-content/uploads/sites/5/Development-of-a-Framework_2016.pdf adresinden ulaşılabilir.