İçindekiler
Dergi Arşivi

Verimlilik Haftası 2017

 

Ülkelerin refah düzeylerini ve rekabet güçlerini artırmada anahtar bir kavram olan verimlilik, üretim sürecine giren çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek demektir. Mevcut kaynaklar eksik veya kötü kullanıldığında yeterince yeni iş, istihdam ve gelir yaratılamamakta, dolayısıyla hem gelir dağılımındaki bozulma giderilememekte, hem de büyüme sağlıklı ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulamamaktadır. Anlamlı bir kalkınma ölçütü olan verimlilik, günümüzde kalite ile birlikte sunulan, rekabet ile birlikte düşünülen, bilgi teknolojisini devreye sokan, çevreyi geliştirmeyi amaçlayan bir dünyayı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle verimlilik bir bilinç meselesidir. Bu bilinç toplumun her kesiminde, her ferdinde oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

Toplumda verimlilik bilincini oluşturmak amacıyla, 1992 yılından 2011 yılına kadar, mülga Milli Prodüktivite Merkezi'nin kuruluş tarihi olan 17 Nisan tarihini içine alan hafta “Verimlilik Haftası” olarak kutlanmış, çeşitli etkinliklerle farklı toplum kesimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu uygulama kapsamında hafta içinde ülkemizin dört bir yanında; kamu ve özel kesim kurum ve işletmeleri, eğitim kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları başta olmak üzere tüm kesim ve sektörlere yönelik olarak verimlilik bilgi ve bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.

08.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işlevleri ve organizasyon yapısı değişen Bakanlığımızın “Verimlilik” alanındaki görev ve yükümlülükleri de artmış olup, 2014 yılından itibaren “Verimlilik Haftası” kutlamalarına devam edilmiş ve geçtiğimiz yıl bu etkinlikler 25 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

Hafta kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle verimlilik bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlığımızca Verimlilik Haftası bu yıl 8 –14 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanacak olup faaliyetlerin koordinasyonu Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

Verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesi amacıyla her yıl, “Verimlilik Haftası”nda, sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro, orta ve büyük ölçekli işletmeler ile kamu kurumlarına “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmektedir. Bu yıl toplam 157 proje başvurusu değerlendirmeye alınmış olup büyük işletme kategorisinde 59, Kamu kategorisinde 25 ve diğer kategorilerde toplam 8 proje 70 ve üzeri puan almıştır. “Ödül Jürisi” tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonrasında, 8 Mayıs 2017 tarihinde, Ankara’da yapılacak törenle, ödül almaya hak kazanan proje sahibi kurum ve kuruluşa ödülleri takdim edilecektir.

Hafta kapsamında çocukların ve gençlerin verimlilik konusuna ilgilerini çekmek amacıyla tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak, Milli Eğitim Bakanlığıyla iş birliği içinde, “Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması” düzenlenmektedir. Yarışmaya bu yıl Türkiye genelinde resmi ve özel tüm ortaokulların (5, 6, 7 ve 8. sınıf) öğrencileri ile lise ve dengi okulların (9, 10, 11 ve 12. sınıf) öğrencileri katılmıştır. “Verimlilik Temalı Fikir Yarışması”na 147 fikir, “Verimlilik Temalı Kısa Film Yarışması”na 83 kısa film başvurusu yapılmıştır. İki kategoride olmak üzere verimlilik temalı 3 fikir ve 3 kısa film ödüllendirilecektir. Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 8 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenecek ödül töreninde sunulacaktır.

Verimlilik Haftası boyunca başta Ankara olmak üzere çeşitli illerimizde yenilikçilik, temiz üretim, KOBİ’lerin kurumsallaşması, verimlilik-ekonomik büyüme ilişkisi ve benzeri konuların ele alındığı toplantı, seminer, konferans ve paneller gerçekleştirilecektir.