İçindekiler
Dergi Arşivi

Verimlilik Proje Ödülleri 2016 Büyük İşletme Süreç İyileştirme Kategorisi Birincilik Ödülü

 

ESNEK ÜRETİM PROJESİ (TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.)

Tofaş’ta her yıl, Mayıs ve Ekim aylarında, tüm yönetim ekibinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştaylar ile strateji tasarım süreci tamamlanır. Stratejilerin belirlenmesi sonrasında; ilgili ekipler tarafından yatırım, bütçe, planlama ve devreye alma çalışmaları yürütülür. “Esnek Üretim Projesi”, 2015-2024 yılları için yapılan çalışma sonucunda stratejik bir çalışma olarak doğmuştur.

Mevcut durumda boya proseslerindeki ortak hat yapısı nedeni ile model bazlı farklı vardiya ve mesai düzeni çalışması yapılamamaktadır. İhtiyaç olmamasına rağmen, tüm hatlar verimsiz şekilde 3 vardiya düzeninde çalışmak zorunda kalmakta ya da fazla mesai ile yönetilmek durumundadır.

Projenin hedefi; modellerin birbirinden bağımsız vardiya ve mesai düzenlerinde çalışabilmesini sağlamak, böylece müşterilerimize zamanında teslimat, verimli üretim, gereksiz stokları engellemek ve modeller arası bağımsız planlama yapılmasını sağlamaktır.

Hedeflerin alışılagelmiş metotlarla gerçekleştirilmesi, maliyet (60 Mil.) ve yatırım süresi (>3 yıl) göz önüne alındığında mümkün değildir. Farklı bir çözüme ihtiyaç bulunmaktadır. Bu geliştirilmiş çözüm; akıllı transfer bağlantıları, model bazlı hatlarda yeni yerleşim planları ve çalışma düzenleri ile akıllı stok hatları yatırımlarını kapsamaktadır.

Bu çözümün doğrulanması fazında, farklı senaryolar için, tüm boya proses akışının simülasyonu yaratılmıştır. Simülasyon çalışması ile hem kritik noktalar belirlenmiş, hem de çözüm içerisindeki sayısal veriler (Örnek; Akıllı stok kapasitesi) tanımlanmıştır. Çözümün, mevcut üretim süreçlerine olumsuz etkisi olmaması için en kritik fazlardan biri, detay planlama olmuştur. Bu kapsamda bir taraftan üretim devam etmiş, diğer taraftan plana göre çözüm için çalışmalar yürütülmüştür.

Tüm bu çalışmalar ile birlikte “Esnek Üretim Projesi” Ağustos 2015 tarihinde devreye alınmıştır. Bu sayede, yalnızca ihtiyaç duyulan modelde fazla mesai çalışması yapılabilmiş ve işçilik, enerji, stok, taşıma gibi birçok maliyet kaleminde, sadece 2015 yılı son çeyreğinde işletme maliyetlerinden ~2,8 Milyon ?kazanç sağlanmıştır.

“Esnek Üretim Projesi” ile birlikte, 2016-2024 yılları arasındaki talep dağılımına göre Fiat Doblo model üretim hatları 2 vardiya, diğer hatlar 3 vardiya çalışabilir hale gelmiştir. Bu sayede, birçok maliyet kalemi toplamında yıllık ~14,2 Mil. ?kazanç sağlanacaktır.