İçindekiler
Dergi Arşivi

Verimlilik Proje Ödülleri 2016 Büyük İşletme Süreç İyileştirme Kategorisi İkincilik Ödülü

 

TEDARİK SÜRECİ VE STOK OPTİMİZASYONU PROJESİ
(ÇALIK DENİM TEKSTİL SAN. VE T.A.Ş.)

Çalık Denim 40.000.000 metre/yıl üretim kapasitesi ile denim sektöründe faaliyet göstermektedir. Kalite politikamız doğrultusunda kaynakların korunması ve israfın önlenmesi amacı ile süreç optimizasyon çalışmaları yapılmaktadır.

Kapasite artışı ve müşteri beklentileri doğrultusunda üretim çeşitliliğinin artması nedeniyle malzeme hareketliliği ivme kazanmıştır. Artan tedarik hacmi nedeniyle üretim sürecinin aksamadan devam ettirilmesi, müşteri memnuniyetinin korunması ve kaynak verimliliğinin artırılması amacı ile stok yönetim etkinliğinin değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Stok miktarları, devir hızı ve hareket periyotları ölçülerek süreç performansı analiz edilmiştir.

Sürecin iyileştirilerek stok yönetim etkinliğinin artırılması, tedarik ve stok miktarının optimize edilerek stok miktarının minimize edilmesi amacı ile “Tedarik süreci ve stok optimizasyonu” projesi başlatılmıştır. Stok yönetim etkinliğinin artırılması ile stok miktarını düşürerek stok devir hızını artacak ve kaynak kullanım miktarı düşürecektir.

Üretim sürecinde kullanılan malzemeler özelliklerine göre sınıflandırılarak mevcut stok seviyeleri ve stok devir hızları ölçülmüştür. Girdi olarak kullanılan malzeme sınıflandırmasında stok miktarının % 49,6 sını oluşturan kimyasallar proje kapsamına alınmıştır.

Üretim sürecinde kullanılan girdilerinin dönemsel sarf miktarları, devir hızları ve tedarik süreleri için kısıtlar belirlenerek matematiksel model kurulmuştur. Matematiksel modelleme neticesinde stokta bulundurulmaması gereken malzemeler, stok bulundurulacak malzemelerin minimum stok miktarları, hangi malzemenin ne kadar ve ne zaman tedarik edilmesi gerektiği tespit edilerek tedarik sürecinin performansını artıracak yöntemler belirlenmiştir.

Veri analizi sonuçları kazien grupları ile değerlendirilerek iyileştirme fırsatları belirlenmiştir. İyileştirme fırsatlarının stok seviyesindeki etkisi için modelleme yapılarak proje hedefi kimyasal stok miktarının % 25 düşürülmesi olarak belirlenmiştir.

Proje süreci iki aşamada yürütülerek iyileştirme yapılmıştır.

1.Aşama; Tedarik süreci optimizasyonu, Süreç yeniden dizayn edilerek tedarik ve stok kontrol sistemi oluşturulmuş ve stok yönetim etkinliği artırılmıştır.

2.Aşama; stok ve tedarik miktarı optimizasyonu, Malzemelerin aylık tüketim miktarı, tedarik süresi ve ambalaj miktarları dikkate alınarak emniyet stok miktarı, ekonomik sipariş miktarı ve sipariş verme noktası hesaplanarak tam zamanında tedarik yaklaşımı yerleştirilmiştir.

Tedarik süreci ve stok optimizasyonu ile stok miktarı %37,4 azaltılarak, proje hedefine göre %149,6 başarısı sağlanmıştır.