İçindekiler
Dergi Arşivi

Verimlilik Proje Ödülleri 2016 Büyük İşletme Süreç İyileştirme Kategorisi Üçüncülük Ödülü

 

TÜMOSAN YALIN DÖNÜŞÜM PROJESİ
(TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN.A.Ş.)

 

TÜMOSAN Yalın Dönüşüm Projesi, Tümosan Traktör Fabrikası’nda Yalın Üretim Sistemi ve Kaizen teknikleri uygulanarak tüm operatif süreçlerde verimlilik, teslimat, kalite kapsamında iyileştirmelerle rekabetçiliğinin artırılmasını amaçlamıştır. Fabrikada kullanılan otomasyon altyapısının da dünyadaki önemli üreticilerin seviyesine çıkarılması ve projenin sonunda da ciro ve karın artırılarak şirket değerinin artırılması hedeflenmiştir. Genel Müdür’e bağlı bir Kaizen ekibi belirlenmiş ve Kanban şefliği oluşturulmuştur. Yeni hatların üretimi için tam zamanlı bir Kaizen Atölyesi kurulmuş, alınan danışmanlık hizmeti kapsamında farklı konularda farklı Kaizen uzmanlarıyla çalışılmıştır.

Birinci yıl, haftalık Kobetsu Kaizen Çalışması yöntemiyle fabrikadaki tüm üretim alanlarında çalışmalar yapılmıştır. İkinci yıl, iç lojistik ve ambar çalışmaları kapsamında stokların azaltılması, ambarların yalın mantığında yeniden tasarlanması ve kurulması, malzeme sevkiyatlarının standartlaşması amacıyla çalışılmıştır. Sonraki üç yıl boyunca fabrikada Boyahane dışında üretim yapılan tüm hatlar AGV-kendinden yürür taşıma aracı, Andon, Poka-Yoke-hata önleyici sistemler de adapte edilerek Yalın Üretim Sistemine göre yeniden tasarlanmış, Kaizen Atölyesi’nde üretilerek yerlerine kurulmuştur. Çalışmalara; yöneticiler, beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlar mutlaka en az bir kez katılmıştır.

Tüm yeni standartlar belirlenmiş ve hayata geçirilmiştir. Kaizen Kalite Kapıları ve Final Kalite Hattı kurularak Yerinde Kalite uygulamasına geçilmiştir. Günlük 9 traktör üretilirken kullanılan alanın %53’ünde günlük 40 traktör üretilebilmektedir, hedeflenen % 30 alan tasarrufu %47 olmuştur.

Proje sonucunda kişibaşı üretim, T-Gövde Hattı’nda %84, Gövde Hattı’nda %88, Ön Aks Hattı’nda %120, Kabin Hattı’nda %66, Boyahane’de %20 ve Son Montaj Hattı’nda %42 artmıştır. Traktör Montaj Fabrikası'nın tamamında ise kişibaşı üretim artışı %73 olmuştur. Böylece traktör başına montaj direkt işçilik zamanı %42 azaltılarak hedef olan %35 geçilmiştir.

Teknoloji kullanımı kapsamında AGV’ler, forkliftlerin yaptığı işi insansız, standart ve tekrarlanabilir şekilde yapmaya başlamışlardır, Andon sistemleriyle üretimler kişi bazlı olarak takip edilerek aksaklıklara anında önlem alınmaya başlanmış, Poka-Yoke sistemleriyle hatalı ürünlerin bir sonraki proseslere geçmeleri engellenmiştir.

Tümosan Yalın Dönüşüm Projesi, Konya gibi Anadolu'nun merkezindeki bir fabrikada tamamen yerli kaynaklarla hayata geçirilmiş bir projedir. Alınan danışmanlıklar ve hizmetlerin yanında tüm teknolojik ürünler de (AGV, Andon , Poka-Yoke) yerli üretilmiştir.