İçindekiler
Dergi Arşivi

Verimlilik Proje Ödülleri 2016 Orta Büyüklükteki İşletme Kategorisi İkincilik Ödülü

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNDE KANBAN (YALIN) SÜREÇLERİNİN UYARLANMASI İLE VERİMLİLİK SAĞLANMASI PROJESİ
OBASE BİLGİSAYAR DANIŞMANLIK HİZ. TİC. A.Ş.
 

Kanban (yalın) süreçlerinin uyarlanması ile verimlilik sağlanması projesinin amacı; iş akışının görselleştirilerek iyileştirme noktalarının belirlenebilmesinin ve süreç sahipleri tarafından mutabık kalınan bu iyileştirmelerin evrimsel bir şekilde uyarlanabilmesinin sağlanmasıdır. Bu dönüşüm sırasında sistem metriklerinin gözlemlenmesi ve verimliliğin analitik olarak izlenmesi; istenen verimlilik ve memnuniyet noktasına ulaşmak için, gereklidir.

Bu projeyle, 2013 yılından beri devam eden bir projede, Nisan 2015 tarihinde kanban (yalın) evrimsel dönüşümü uygulanmaya başlanması sonrası alınan sonuçların incelenmesi bulunmaktadır.
Kısaca proje sonunda;
? Lead Time değerleri 95 iş günden 6 iş güne indirgenmiştir.
? İş bazında beklemede kayıp olan zaman 38 iş günden 18 iş güne indirgenmiştir.
? Açık olan iş sayısı (WIP) ağırlıklı ortalamada 30 işten 8 işe azaltılmıştır.

Dönüşüm içerisinde metrikler yanında kullanılan araçlar içinde Monte-Carlo simulasyonları ve Little’s Law hesaplamaları da bulunmaktadır. Kapasite ve termin belirleme süreçlerinde geçmiş verilerin analizi sonucunda (Lead Time, Cycle Time, WIP ile birlikte) hesaplanan tahmini bitiş tarihleri ile takımın kendi planlamasını yapabilmesi için ortam hazırlanmıştır. Bu şekilde mikro yönetimin önüne geçilerek takımın kendi kendini yönetme yetisinin geliştirilmesi sağlanmış ve yönetici üzerindeki yük hafifletilerek verim elde edilmiştir.

Kanban (yalın) süreçlerinin uyarlanması ile verimlilik sağlanması projesinde ele alınan yöntem, Taiichi Ohno’nun ilk olarak Toyota’da 1953 yılında uygulamaya başladığı, Kanban yalın yönetim uygulamasının David J. Anderson (http://www.djaa.com/) tarafından bilişim teknolojileri sektörüne uyarlanarak geliştirilen versiyonudur.

Kanban’ın 4 Temel İlkesi:
• Süregelen sistemi kullan,
• Evrimsel değişim yolunda ilerlemeyi kabul et,
• İlk başta belirlenmiş rollere sadık kal,
• Liderlik kapısını herkese aç ve teşvik et.

Kanban’ın 6 Ana Pratiği:
• Akışı görselleştir,
• Yapılan işi sınırlandır (WIP),
• Akışı yönet,
• Süreçleri paylaş ve açıkla,
• Geri bildirim mekanizmaları kur,
• Birlikte iyileştir ve deneyimleyerek evrimleş.