İçindekiler
Dergi Arşivi

Yatırım Teşvik İstatistikleri

 

Yatırım teşvik sistemi kapsamında 2012-2018 döneminde 33.375 adet yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlenmiş olup, bu yatırımlar kapsamında 741,5 milyar TL tutarında sabit yatırım harcaması yapılması ve 1 milyon 207 bin kişilik ilave istihdam yaratılması öngörülmüştür.

2018 yılı; düzenlenen 5.914 adet yatırım teşvik belgesi ve öngörülen 157 milyar TL’lik sabit yatırım harcaması ile 2017 yılının ardından 2. sırada gelirken, ilave yatırımlar kapsamında öngörülen 255 bin kişilik ilave istihdam rakamı ile son yılların rekorunu kırdığımız bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir.

2018 yılında desteklenen yatırım projelerinin tutar bazında sektörel dağılımına bakıldığında projelerin %55’inin imalat sanayine, %27’sinin hizmet sektörlerine, %10’unun enerji sektörüne, %5’inin tarım ve tarımsal sanayine ve %3’ünün ise madencilik sektörüne yönelik olduğu görülmektedir.


Şekil 1. Yatırım Projelerinin Sektörel Dağılımı
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2012-2018 yıllarına ait veriler)

2018 yılında imalat sanayine yönelik gerçekleştirilen yatırımlar incelendiğinde ise, yatırımların tutar bazında %7,89’unun yüksek teknolojili, %31,13’ünün ise orta-yüksek teknolojili olduğu görülmektedir.


Şekil 2. Yatırımların Teknoloji Sınıfına Göre Dağılımı
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2012-2018 yıllarına ait veriler)

Yüksek teknoloji sınıfında gerçekleştirilen yatırımlarda en büyük payı %35 ile Tıbbi ve Cerrahi Teçhizat İle Ortopedik Araçların İmalatında gerçekleşmiştir.


Şekil 3. Yüksek Teknolojili Yatırımlar
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2012-2018 yıllarına ait veriler)

2012-2018 yılları arasında gerçekleştirilen yatırımlar tutar bazında incelendiğinde yatırımların % 37,65’inin 1. bölgede gerçekleştirildiği görülmektedir. Söz konusu dönemde ülkemizde yaklaşık 741 milyar TL yatırım gerçekleştirilmesi öngörülmüş olup 1 milyon 200 bin kişilik istihdam sağlanması hedeflenmiştir.
Yatırım teşvik belgesi düzenlenen yatırımlar tutar bazında değerlendirildiğinde, 1’inci bölge en çok yatırımın gerçekleştirildiği bölge olurken, 6’ncı bölge en az yatırım yapılan bölge olmasına rağmen istihdam açısından 2’nci sırada yer almaktadır. Bu çerçevede, gelişmiş bölgelerde sermaye yoğun yatırımların çoğunlukta olduğu, az gelişmiş bölgelerde ise emek yoğun yatırımların ön planda olduğu gözlemlenmektedir.

Şekil 4. 2012-2018 Yılları Arası Bölgelere Göre Yatırım Dağılımı
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2012-2018 yıllarına ait veriler)


Şekil 5. 2012-2018 Yılları Arası Bölgelere Göre İstihdam Dağılımı
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2012-2018 yıllarına ait veriler)


Şekil 6. Belge Kapsamındaki Yatırımlarla Sağlanması Öngörülen İstihdamın İllere Göre Dağılımı
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 2018 yılına ait veriler)