İçindekiler
Dergi Arşivi

Yeni Nesil DNA ve Gen Sentezi Yöntemi

Burak YILMAZ / Genel Müdür, CEO (Sentegen Biyoteknoloji)

 

Sentetik biyo(tekno)loji endüstrisi artan sentetik gen taleplerini karşılayabilmek için yüksek verimli, ucuz ve güvenilir DNA sentezi metotlarına ihtiyaç duymaktadır. Yeni sentetik biyolojik sistemlerle farklı bitoteknolojik uygulamalar amaçlı genomları, biyokimyasal yolakları, enzimleri ve antikorları geliştirebilmek için yüksek kalitede uzun sentetik genler gereklidir. Biyolojik tabanlı ilaçlar, endüstriyel enzimler, genom ameliyatları ve biyokimyasal ürünler sentetik biyo(tekno)lojinin gözle görülebilen çıktılarından bazılarıdır.

Mevcut katı tabanlı kimyasal DNA sentez metodu maliyet düşüşlerindeki engelden dolayı gen sentezi üretimini kısıtlamaktadır, ayrıca doğruluk ve ölçeklendirilebilirlik problemleri de bulunmaktadır. Genler, uzun DNA oligonükleotitlerinin birleştirilmesi ile sentezlenir, oligonükleotit kalitesi ve boyutu, uzun gen ve genom üretimleri için belirleyici faktörlerdir. Mevcut teknolojiler genom boyutlu biyolojik sistemlerin inşası için yeterli değildir.

Son zamanlarda yüksek verimde DNA sentezi için mikroçip tabanlı yaklaşımlar geliştirildi.

Fakat, mikroçip tabanlı DNA sentezi, oligo birleştirilmesi sırasında kompleks saflaştırılmamış oligonükleotit karışımlarından dolayı çapraz hibridizasyonlara sebep olmaktadır.

Biz ışıkla control edilebilen yeni bir DNA ve gen sentezleme yöntemi geliştirdik, bu metotta sentez aşamalarını azalatarak magnetic mikropartiküller üzerinde doğru ve hızlı tez zincir DNA inşası yapılabilmektedir. Uzun ve yüksek kaliteli genler bu magnetic mikropartüküllerin üzerinde sentezlenebilmektedir. Bizim konseptimizde tek ve çift zincirli DNA talebe göre birlikte sentezlenebilmektedir. Gen sentezi sırasında DNA’yı okuyarak eş zamanlı sentez kontrolü de yapılabilmektedir.