İçindekiler
Dergi Arşivi

“2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi” Ankara’da Gerçekleştirildi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen “2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi”, Bakan Fikri Işık’ın katılımıyla 13 Kasım 2014 tarihinde Congresium Ankara Ticaret Odası (ATO) Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.

 

 Açılış konuşmalarını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Derneği (TGBD) Başkanı ve aynı zamanda ODTÜ Teknokent Genel Müdürü M. İhsan Kızıltaş ile Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. Cevahir Uzkurt’un yaptığı Zirve’ye; Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden, Ar-Ge Merkezlerinden, Sanayi Odalarından, Organize Sanayi Bölgelerinden, üniversitelerden, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı.

TGB’lere ve Ar-Ge Merkezlerine ciddi destekler veriyoruz
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Zirve’nin açılışında yaptığı konuşmada, küresel pazarlardan pay almanın en önemli yolunun Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknolojik ürün üretmekten geçtiğini söyledi. Nitelikli insan kaynağının önemine dikkati çeken Işık, Türkiye’nin artık ertelenemez bir yükseköğretim reformuna ihtiyacı olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezlerine çok ciddi destekler verdiklerini anlatan Işık, “Şu anda dünyada söz konusu merkezlere en çok destek veren ülkelerden biri Türkiye'dir. Bu alanda yapılan 100 liralık harcamanın 60 lirasını şirketler yapıyorsa, 40’ını devlet yapıyor” ifadelerini kullandı.

Teknoparklara biraz daha fazla destek vermiş olacağız
Bakanlık olarak yeni bir çalışmayı daha başlattıklarını anlatan Bakan Işık, “Maliye Bakanımızla prensip kararı aldık, detayını çalışacağız. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yapılan araştırmaların saha uygulamalarının da en azından belli ölçüde Ar-Ge mesaisine dâhil edilmesi konusunda çalışıyoruz. İşini iyi yapan insanları bu işten soğutacak adımlar atmak istemiyoruz. Buna da fırsat vermemek açısından ciddi bir çalışma yapacağız ve buradaki Ar-Ge mesaisini biraz daha artırmış olacağız. Yani Teknoparklara biraz daha fazla destek vermiş olacağız” şeklinde konuştu.

Adrese teslim ihale dönemi bitecek
Konuşmasında yeni bir çalışmanın daha bilgisini veren Bakan Işık, sözlerine şöyle devam etti: “Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda bunu uzun uzun tartıştık. Bazı kurumlarımız maalesef öyle bir şartname hazırlıyor ki, adrese teslim ihale. Özellikle teknolojiyle ilgili de bilgi birikimi her kamu kurumunda yeterli olmadığı için, genelde bu şartnameler hangi firmadan mal alınması isteniyorsa, o firma tarafından şartnamelere yazılabiliyor. İhale bir açılıyor, bir bakıyorlar ki teknik yeterliliği sağlayan bir firma var. Bakanlığımız burada da önemli bir inisiyatif alacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknolojik ürünlerle ilgili kamu alımlarında adeta bir rehber özelliği göreceğiz. Şartnamelerde bulunması gereken teknik özelliklerin belirlenmesinde inisiyatif alacağız, bunu ekonomi yönetimimizle görüştük. Yani adrese teslim şartname dönemi inşallah bitecek. İşte o zaman rekabet ortamı çok daha güçlenecek. Artık o zaman kimse adrese teslim ihale yapıldı diye endişenin, tereddüdün içinde olmayacak. Bütün bunlardaki temel amacımız, Türkiye'nin kamu alımları yoluyla teknolojik dönüşümünü sağlamaktır."

Zirve’de konuşan Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Cevahir Uzkurt ise Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ülke ekonomisine katkısının güçlü bir şekilde devam edeceğini söyledi. Zirve’nin diğer konuşmacısı olan Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Derneği (TGBD) Başkanı ve aynı zamanda ODTÜ Teknokent Genel Müdürü M. İhsan Kızıltaş ise Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda teknolojik sıçrama gerçekleştireceğini ve bu sıçramanın merkezinde Teknoparkların olacağını söyledi.

Başarılı Teknoloji Geliştirme Bölgelerine ödülleri verildi…
Konuşmaların ardından, 2013 yılı TGB Performans Endeksi sonuçları açıklandı. Teknoparkların ekonomik büyüklükleri, teknoloji tabanlı yeni firma oluşumuna ve istihdama katkısı, TGB’lerin üniversite-sanayi işbirliğine katkıları, kamu Ar-Ge desteklerinden yararlanan proje sayısı ve bütçesi, TGB firmalarınca kullanılan vergisel teşviklerin tutarı vb. istatistiki sonuçların ortaya çıkması ve Teknoparkların kendi içinde yıllık gelişiminin izlenmesi amacıyla oluşturulan ve oldukça büyük bir veri kümesinin işlenmesi neticesinde 34 TGB için 42 gösterge üzerinden ortaya çıkarılan 2013 yılı Performans Endeksi çalışması sonucunda, Zirve’de 4 farklı kategoride toplam 12 Teknoloji Geliştirme Bölgesi ödüllendirildi. Başarılı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yöneticilerine ödülleri Bakan Fikri Işık tarafından verdi. Ödül alan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri şöyle sıralandı:

Olgun TGB'ler (2002-2006 Arasında Faaliyete Geçenler) Kategorisi:
1. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi
2. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
3. İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Gelişen TGB'ler (2007-2010 Arasında Faaliyete Geçenler) Kategorisi:
1. Gazi Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
2. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
3. Ankara Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Erken Aşama TGB'ler (2011-2012 Arasında Faaliyete Geçenler) Kategorisi:
1. Düzce Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi
2. Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi
3. Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi

En İyi Yükselme Gösteren TGB'ler Kategorisi:
1. Gebze OSB TGB (14 sıra)
2. Yıldız Teknik Üniversitesi TGB (12 sıra)
3. Kocaeli Üniversitesi TGB (11 sıra)
 

Ödül töreninin ardından Bakan Fikri Işık ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ın da katılımıyla Teknoparklar ve bünyelerindeki firmalar ile Ar-Ge ve teknoloji altyapısına ciddi katkıda bulunan TÜBİTAK, TPE, TSE, TÜBA ve KOSGEB gibi kuruluşlar ve Bakanlık teşkilatında yer alan birimlerinin faaliyet ve ürünlerinin tanıtıldığı stant ziyaretleri gerçekleştirildi.

Zirve’nin ikinci bölümünde ise beş Teknoloji Geliştirme Bölgesinden yönetici şirket ve firma temsilcilerinin katılımıyla (GOSB Teknopark-ARTESİS TEKNOLOJİ / Selçuk TGB-GM BİLİŞİM / Ankara Üniversitesi TGB-ONES TEKNOLOJİ / YILDIZ Teknopark-MİR AR-GE / Namık Kemal Üniversitesi-A ENERJİ / İstanbul TGB-DATUM) Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü Politika ve Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Madencan’ın moderatörlüğünde “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Başarı Hikâyeleri” konulu bir panel düzenlendi. Projelerini başarıyla hayata geçiren firmaların tecrübelerinin paylaşıldığı Panel’in ardından Zirve sona erdi.