İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Büyük İşletme Ar-Ge Kategorisi Birincilik Ödülü

 

YÜKSEK VERİMLİ GAZLI PİŞİRİCİ YANICI TASARIMI PROJESİ
(ARÇELİK A.Ş. PİŞİRİCİ CİHAZLAR İŞLETMESİ)

Enerji tasarrufu ve verimliliği, dışa bağımlığın azaltılması, çevrenin korunması, iklim değişikliğine karşı mücadelenin arttırılmasının sağlanması gibi ulusal strateji hedeflerinin ve enerji politikalarının en önemli bileşenlerindendir.

Dünya’da ve Türkiye’de giderek artan nüfus ile artan enerji tüketimi göz önüne alındığında ve yenilenemez enerji kaynaklarının kısıtlı olduğu Dünya için enerji verimliliği artırılmış ürünlerin tasarımının önemi giderek artmaktadır.

Yüksek Verimli Gazlı Pişirici Yanıcı Tasarımı Projesinin amacı, mevcut ürün gamımızda bulunan pişirici yanıcılarına ve rekabetteki ev tipi yanıcılara kıyasla daha yüksek verimli (%65), daha az yakıt tüketimi sağlayan, doğaya dost, rekabette bilindiği üzere “dünyanın en verimli gazlı pişirici yanıcısı tasarımı”nın yapılması ve üretiminin gerçekleştirilmesidir. Böylelikle gazlı pişirici yanıcısı temininde yurtdışına olan bağımlılığın ortadan kaldırılarak, üretimin yerli yan sanayilere aktarılması, böylelikle yan sanayilerin de gelişmesi hedeflenmiştir.

Bu proje sonunda, yüksek verimli yanıcı (% 65 verim) tasarımıyla rekabette bilindiği üzere “Dünyanın en verimli gazlı pişirici yanıcısı tasarımı” yapılmıştır. Bu projede elde edilen bilgi ve deneyim, bundan sonra yanma ile ilgili başlatılacak olan projeler için önemli bir kaynak oluşturmuştur. Tasarım aşamasında, 2 patent başvurusu yapılmıştır. Tasarımı yapılan yanıcının kalıp yapımı ve seri üretimi yerli yan sanayide gerçekleştirilmiştir. Arçelik A.Ş., 1 yılda yaklaşık 2 milyon gazlı pişirici yanıcısı satın almaktadır. Tasarımı yapılan gazlı pişirici yanıcısının kullanımı kademeli olarak arttırılarak, tüm ürünlerimizde yerli ve yüksek verimli gazlı pişirici yanıcıların kullanımına geçilmesi planlanmaktadır. Yaygınlaştırma ile 2016 yılında mevcut ürünlerimizde yaklaşık %11,4 enerji verimliği sağlanacaktır.

Verimli yanıcı ile pazarda bulunan standart gazlı pişirici yanıcıları (yaklaşık %58 verimli) kıyaslandığında, Türkiye ve Avrupa’ da yıllık 3.205.440 MWh’lik* enerji tasarrufu sağlanacaktır. Bu değer Keban Barajı’nın yıllık enerji üretiminin %53’ü** kadardır ve 3.234.288.960 TL’ye tekabül etmektedir.