İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Büyük İşletme Ar-Ge Kategorisi İkincilik Ödülü

 

ENDÜSTRİYEL MALZEME VE YEDEK PARÇALARIN YERLİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
(FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.)

Gövde Üretim hatlarında kullanılan ekipmanları başlıca, endüstriyel robotlar, robotik punta kaynak tabancaları, manuel punta kaynak tabancaları, konveyör sistemleri, fikstürler, sealer-mastik uygulama ekipmanları gibi gruplara ayırabiliriz. Bu ekipmanlarda kullanılan makina, makina elemanları, motorlar ve mekanik, elektriksel-elektronik komponentler hep yurtdışı menşelidir. Bu ekipman-makina komponentlerinin çalışma sırasında aşınan ve bozulan parçaları bulunmaktadır. Bu parçaların yedeklerini bulundurmamız imalatın sürekliliği açısından bir zorunluluktur. Bu parçalar yurtdışında imal edilen parçalardır ve yurtdışından ithal edilmektedir.

Endüstriyel Malzeme ve Yedek Parçaların Yerlileştirilmesi Projesinin amacı yerli ve ülkemiz kaynaklarıyla imalatı sağlanabilecek yedek parçaları belirleyerek bunların yerlileştirilmesini sağlamaktır.

Bu projenin gerçekleştirilmesi için hatlarımızda kullandığımız imalat ekipmanlarının yedek parçaları gruplara ayrılmıştır. Yapılan pareto ve fizibilite çalışmaları ile Özel Üretim Makina parçaları ve basit makina elemanları grubunda ki yedek parçalar üzerinde çalışmalar yapılmış ve bu parçalar imalat yöntemlerine, imalat tekniğine ve karmaşıklığına göre kendi içinde puanlama yapılarak sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak teknik resimleri ve imalat resimleri oluşturularak yerli temin edilmeleri sağlanmıştır.

Proje sonucunda 89 farklı Endüstriyel malzemenin yerlileştirilmesi gerçekleştirilerek yedek parça ambar envanterinde %7,78’lik bir azalma sağlanmıştır. Seçilen yedek parçaların ambar envanterinde ki değeri 50.570 €’dan 26.126 €’ya düşürülerek envanter değerinde %48’lik bir azalma sağlanmıştır.

Bu proje ülkemiz kaynaklarından yurtdışına gidecek olan 50.000 €’nun ülke içinde kalması ve Türk KOBİ’lerine 26.126 €’luk imalat yapma fırsatı sunmaktadır.

Bu ekipman yedeklerinin proje boyunca arıza ve aşınma durumunda değiştirileceğini göz önüne alırsak bu katkı yaklaşık 15 yıl boyunca devam edecektir.

Bu parçaların tasarımı, tedarik edebilecek yerli firmalarla imalat yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar ve sistemin sürekliliğini sağlamak için yapılan tasarım ve kazanılan know-how, yeni ekipman tasarımlarında ya da yedek parça tasarımlarında hem şirketimizde çalışan tasarım ekibine hem de yerli tedarikçi firmalara yeni yetenekler kazandırmıştır. Proje bu firmalara, orjinal ekipman üreticilerine fason olarak global anlamda üretim yapma fırsatlarını getirmiş olmaktadır.

Bu kazanımlara ek olarak, seçilen yedek parçaların temin sürelerinde ortalama %32,4’lük bir azalma gerçekleştirilmiştir.