İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Büyük İşletme Ar-Ge Kategorisi Üçüncülük Ödülü

 

ISIL İŞLEM FIRINLARINDA DİNAMİK OPTİMİZASYON İLE VERİMLİLİK ARTIŞI PROJESİ
(NORM CIVATA SAN. VE TİC. A.Ş.)

Isıl İşlem Fırınlarında Dinamik Optimizasyon ile Verimlilik Artışı Projesinin amacı, ısıl işlem fırınlarının en verimli şekilde kullanılması için ürünlerin ısıl işlem özelliklerine göre optimum işlem sıralamasını yapan, dinamik işletme koşullarına göre bu sıralamayı değiştirerek tekrar optimum sıralamayı oluşturabilen bir algoritmanın oluşturulması ve bu algoritmanın firmada kullanılan ERP yazılımına kullanıcı dostu bir ara yüz ile adapte edilmesidir. Böylece ısıl işlem fırınlarının en etkin şekilde kullanılması, üretim kapasitesinin arttırılması, gereksiz enerji tüketiminin azaltılması ve görevli personelin iş yükü ve stresinin azaltılması amaçlanmıştır.

Proje faaliyeti mevcut problemin işletme içerisinde belirlenmesi ve detaylı analizleri ile başlamıştır. Problemin ilk etapta statik olduğu varsayımı ile sistemin mevcut durumunu temsil edebilecek bir matematiksel model oluşturulmuştur. Model değişkenleri olarak, sistemde statik olarak bekleyen iş ve öznitelikleri, siparişlerin teslim süreleri, kümeleme ve benzerlik tespiti için bu işlerin ham madde, kalite standardı ve boyut bilgileri, işlerin hangi sıcaklıklarda ve bant hızında yapılması gerektiği bilgisi (işlem süresi), ardışık gelen işler arasında gerekli hazırlık süresi ve fırınların kusurlu üretim oranları alınmıştır.

Bunu takiben, geliştirilecek olan dinamik optimizasyon algoritmalarını test edebilmek ve doğrulayabilmek için ısıl işlem sisteminin bir simülasyon modeli geliştirilmiştir. Optimize edilmesi hedeflenen performans göstergeleri hazırlık sürelerinde azalma ile atıl kalan sürenin azalması, enerji tüketiminde azalma ve üretim hacminde artış olarak alınmıştır. Optimizasyon tekniği olarak açgözlü rassal uyarlamalı arama yordamı (GRASP) kullanılmıştır. Bu yöntemin kullanılmasının en önemli sebebi, iş havuzundaki iş sayısı/durumu (yeni gelen/iptal) veya sistemin anlık durumu ne olursa olsun, GRASP tabanlı konstrüktif bir yaklaşımın, doğası gereği dinamik ortama adaptasyonu kolayca sağlayabilecek olmasıdır. Ayrıca dinamik işletme koşullarına ek olarak fırın ekleme/çıkarma, iş aciliyeti tanımlama, iş iptal etme, işleri bölebilme, termin süresini dikkate alma gibi opsiyonlar mevcut algoritmaya eklenmiştir.

Geliştirilen algoritmanın sonuçları ile uzman personel tarafından yapılan çizelgelemeler karşılaştırıldığında yıllık 3.802.054,26 TL kazanım elde edileceği hesaplanmıştır.