İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim Kategorisi İkincilik Ödülü

 

CARGO ARACININ ŞASİSİNDE KULLANILAN SAC MALZEME HURDA ORANININ AZALTILMASI PROJESİ
(FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.)

Cargo araç üretiminde 8 hafta içerisinde müşteri isteklerinin karşılanması hedeflendiğinden, kısa süreler içinde üretilecek araç modellerinde değişiklik yapılabilmektedir. Yapılan değişiklikler, aracın şasisinde kullanılacak 10 farklı uzunluktaki malzeme ebatlarını doğrudan etkilemektedir. 8 haftalık hedefe karşın araç üretiminde kullanılan çelik levha malzemenin üretilmesi 3 aylık süre içerisinde gerçekleştirilmektedir. İstenilen ebatta malzeme kısa sürede tedarik edilemediğinden, müşteri isteklerine cevap vermenin tek yolu, en uzun şasi boyuna göre malzeme ürettirmek ve boy kesme işlemi ile ihtiyacı karşılamaktır.
Tedarik edilen levha malzemeler plazma tezgahında 3 eşit genişliğe dilinmekte ve pres hattında form verme işlemi yapılmaktadır. Ardından form verilmiş parça istenilen boyda kesim yapılarak araç üretiminde kullanılmaktadır. Bu işlem sonucunda oluşan hurda oranı %19’dur.
Cargo Aracının Şasisinde Kullanılan Sac Malzeme Hurda Oranının Azaltılması Projesinin amacı;
%19 oranındaki hurda miktarını azaltmak,
İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden riskleri ortadan kaldırmak
Müşteri isteklerine cevap verme hızından feragat etmemektir.
Proje kapsamında;
1. Üretici firma ile yürütülen ürün geliştirme çalışmaları ile istenilen özelliklerde ilk kez yerli rulo malzeme üretilmeye başlanmıştır.
2. Şasi üretiminde kullanılan boylar ve kullanım oranları analiz edilmiş, toplam levha kullanımının %94’ini kapsayan 3 yeni farklı boy belirlenmiştir.
3. Bu çalışmaların ardından siparişler rulo olarak verilmeye başlanmıştır.
4. Rulo üretiminin ardından, üretici firmanın tesislerinde anlık ihtiyaçlara göre malzemeler kesilerek Ford Otosan’a sevk edilmektedir.
Cargo Aracının Şasisinde Kullanılan Sac Malzeme Hurda Oranının Azaltılması Projesi sonucunda;
1. Çevre ve Karbon Emisyonu Etkisi; Yapılan çalışma ile yıllık 315 ton malzemenin hurda olmasının önüne geçilmiştir. Bu yolla çelik üretimi nedeni ile oluşan çevre kirliliği ve karbon emisyonu da azaltılmıştır.
2. Maliyet Etkisi; Araç Üretiminde 199.000 $/yıl maliyet avantajı sağlanmıştır
3. İSG Etkisi; Yapılan boy kesme işlemi %94 oranında azaltılmıştır. Hurda malzeme elleçlemesi nedeniyle ortaya çıkan iş güvenliği riskleri minimize edilmiştir.
4. Üretim Esnekliği; Bu iyileştirme ile önceliğimiz olan müşteri isteklerinin karşılanması için gerekli olan esneklik korunmuştur. İyileştirme öncesinde, ihtiyaç duyulan boyların hurdasız olarak ürettirilmesi için 3 aylık üretim süreci gerekliyken, saatlik operasyonlar ile malzemeler tedarik edilebilmektedir