İçindekiler
Dergi Arşivi

2016 Verimlilik Proje Ödülleri Büyük İşletme Sürdürülebilir Üretim Kategorisi Üçüncülük Ödülü

 

ERGİTME FIRINLARINDA BRÜLÖR PİLOT ALEVİ İÇİN YAKMA HAVASI FAN MOTORUNUN HARCADIĞI ELEKTRİK ENERJİSİNİ AZALTMA PROJESİ
(ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.)

Alüminyum biyet üretim tesislerindeki faaliyetlerimiz sırasıyla ergitme, alaşımlandırma, gaz giderme, filtrasyon, döküm ultrasonik muayene, homojenizasyon ve proseslerinden oluşmaktadır. Bu proje 3 nolu ergitme fırını kapsamaktadır. Ergitme Fırınlarında Brülör Pilot Alevi İçin Yakma Havası Fan Motorunun Harcadığı Elektrik Enerjisini Azaltma Projesinin amacı, fırın pilot alevi için çok daha düşük kapasiteli ve ana yakma fanından ayrı bir yakma havası fanı kullanarak elektrik enerjisinden tasarruf sağlamaktır.

Nöbetleşe çalışan 2 adet brülörden oluşan rejeneratif brülör sistemine sahip alüminyum ergitme fırınlarında, sıcak egzoz gazlarının ısı enerjisi, daha verimli bir yakma işlemi için soğuk yakma havasını ısıtmada kullanılır. Bu sayede yakma işlemi için daha sıcak bir yakma havası kullanılmış olur. Bu sistemin sıcak egzoz gazı emişi ve soğuk yakma havası temini iki farklı fan motoru tarafından sağlanır. Proje kapsamında yapılan iyileştirme faaliyetleri bu iki fan sistemi ve rejeneratif brülör sistemlerinin çalışma prensipleri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. Dökümhanede ergitme fırınları 24 saat çalışmakta ve bu esnada brülör yakma hava fanları sürekli devrede olmaktadır. Döküm zamanları da dahil olmak üzere, ergitmeye ihtiyaç olmadığı halde sadece pilot alevi için yakma hava fanları aynı devirde çalışmaya devam etmektedir. Bu nedenle sadece pilot alevi için çok küçük kapasitede ve güçte fanlar sisteme ilave edilerek elektrik tasarrufu sağlanabileceği amaçlanmıştır.

Proje sonunda;
Pilot alevini besleyecek harici bir yakma havası fanının sisteme kazandırılmasıyla iyileşme sağlanmıştır.
Proje öncesinde; brülör pilot alevini beslemek için tüketilen enerjinin, şu anda sadece %10’u tüketilmektedir.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte sadece brülör pilot alevi için harcanan elektrik enerjisinde %90 tasarruf sağlanmıştır.
Projenin amacı, "Maliyet = Ürünün Satış Fiyatı" prensibiyle örtüşmektedir. Proje, başarıyla sonuçlandırılarak bu prensip gereği şirket karlılığına hizmet etmiştir.

Aynı iş için daha az enerji tüketilerek yapıldığı için karbon salınımı azaltılarak çevre duyarlılığına pozitif yönde değer katılmıştır.