İçindekiler
Dergi Arşivi

“3. Sanayi Şurası” Hazırlık Çalışmaları Devam Ediyor…

“2023’e 10 Kala Orta ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde Avrasya’nın Üretim Üssü Türkiye” temasıyla 20-21-22 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3. Sanayi Şurası’nın hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda “3. Sanayi Şurası Komisyon Toplantıları” 4-5 Temmuz 2013 tarihlerinde The Green Park Pendik Otel’de gerçekleştirildi.

 

Sanayi alanında durum tespiti, inceleme ve değerlendirmeler yapmak, uygulamadan kaynaklanan sorunları belirlemek ve bunlara ilişkin çözüm önerileri sunmak gibi çalışmaları yürütmek üzere 2013 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilecek olan “3. Sanayi Şurası”nın Komisyon Toplantılarının açılış konuşmaları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ile Sanayi Genel Müdürü Süfyan Emiroğlu tarafından yapıldı. Konuşmaların ardından Şura Sekreteri Daire Başkanı Zühtü Bakır tarafından komisyon üyelerine komisyonlar ve komisyonların çalışma usul ve esasları hakkında bilgilendirme yapıldı.
Altı paralel salonda iki gün süren 3. Sanayi Şurası Komisyonları, şu gündem başlıkları altında çalışmalarını sürdürdü:

  • Kamu Destekleri, Etkileri, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
  • Bilimsel ve Teknolojik Gelişim - Ar-Ge ve İnovasyon
  • Sanayide Sürdürülebilir Üretim
  • Sanayide İnsan Kaynakları ve İstihdam
  • Sanayi Politikaları ve Uluslararası Rekabet
  • Sanayi Bölgeleri ve Kümelenme

Altı komisyonun çalışmaları, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri olmak üzere geniş katılımla gerçekleştirildi.
Her bir komisyon ile ilgili olarak; sorunlar ve tavsiye kararları Şura’da ele alınmak üzere rapor haline getirilerek üyeler tarafından imza altına alındı.