İçindekiler
Dergi Arşivi

6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı İstanbul’da Düzenlendi

 

6. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF) 14 - 17 Ocak 2015 tarihlerinde, 34. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde İstanbul WOW Convention Center'da gerçekleştirildi. EVF’nin açılış konuşmaları Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, TBMM Sanayi, Ticaret, Bilgi ve Teknoloji Komisyon Başkanı İbrahim Halil Mazıcıoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarının ardından, Enerji Şartı Genel Sekreter Yardımcısı Selim Kuneralp, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katıldığı “Türkiye’nin Enerji Verimliliğini Derinlemesine İnceleme Çalışması Basın Konferansı” düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, düzenlenen basın konferansında doğalgaz fiyatlarının 2008 yılından bu yana değişmediğini belirterek, "Avrupa Birliği üyesi 28 ülke içinde sanayisine en ucuz doğalgaz ve elektrik satan ülkesi haline geldik" dedi.

EVF kapsamında düzenlenen panel ve oturumlarda, Türkiye’de enerji verimliliğinin mevcut durumu, binalarda enerji verimliliği, sanayide enerji verimliliği, enerji verimli teknolojiler, finansal mekanizmalar, uygulamalar ve ihtiyaçlar, endüstriyel işletmelerde enerji verimliliği, üretim ve tüketimde enerji verimliliği konuları ile enerji verimliliği politika ve stratejileri sektörünün önde gelen isimleri tarafından değerlendirildi. Düzenlenen yedi oturum ve yan etkinliklerin yanı sıra, Japonya Enerji Ekonomisi Enstitüsü Başkanı Masakazu Toyoda tarafından “Uygulanmış Enerji Verimliliği Politikalarının Ekonomi Üzerindeki Etkileri” ve “Japonya’daki Enerji Verimliliği ile İlgili Politikalar ve Uygulamaları” başlıklı iki ayrı sunum gerçekleştirildi. Toyoda, Japonya’da enerji kaynakları kıt olduğu için enerji verimliliğinde birinci olduklarını, yasal düzenleme ve teşviklerle enerji verimliliğini artırdıklarını, teknoloji geliştirme, kapsayıcı politikalar ve bilgi teknolojileri kullanarak enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

EVF’nin ikinci gününde “Sanayide Enerji Verimliliği ve Yönetimi” başlıklı bir oturum düzenlendi. Başkanlığını İSO Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Ata Ceylan’ın yaptığı oturuma Ankara Sanayi Odası’ndan Mustafa Baran, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’nden Besim Özek, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’ndan Ali İhsan Karamanlı, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nden Fırat Taner Yapalı ve Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nden Serpil Çimen katıldı. Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baran, Uluslararası Enerji Ajansı IEA verilerine göre Türkiye’de enerji yoğunluğunun, OECD ve AB ortalamalarının üzerinde olduğunu ve TÜİK verilerine göre net elektrik tüketiminde sanayinin payının % 47,4 olduğunu ifade ederek, enerji verimliliği çalışmalarının sanayide yoğunlaşmakta olduğunu belirtti. Bu kapsamda İzmir OSB ile Ankara Sanayi Odası tarafından enerji verimliliğine yönelik yürütülen çalışmalardan örnekler sunarak, 10. Kalkınma Planı Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı Eylem Planı’nda yer alan düşük verimli AC elektrik motorlarının daha yüksek verimli olanlarıyla değiştirilmesinin ve enerji verimliliği alanındaki teknolojilerin ve iyi uygulama örneklerinin KOBİ’lerde yaygınlaştırılmasının sanayide enerji verimliliğini artıracak önlemler arasında yer aldığını belirtti. OSBÜK Bölge Müdürleri Komisyon Başkanı Ali İhsan Karamanlı, “OSB’ler ve Enerji Verimliliği” başlıklı sunumunda, OSB’lerdeki elektrik dağıtım hatlarının yeraltına alınmasının enerji kayıplarının önlenmesinde etkili olacağını ifade ederek, OSTİM, Uşak ve Eskişehir OSB Yönetim Binalarındaki yeşil bina uygulamaları, Eskişehir OSB’de bir firmanın yaptığı yeraltı suyu ısı pompası ile soğutma projesi, güneş enerjisi santrali kurulması konusunda çalışmalar yürüten Kayseri ve Eskişehir OSB gibi, enerji verimliliği konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler sundu. Besim Özek, işletmelerde kullanılan enerjinin ölçülmesinin önemi, led aydınlatmanın enerji verimliliğinde sağladığı faydalar, devlet teşviklerinin artırılması ve kojenerasyon tesisleri konularına değinerek, kullandığı elektriğin bir kısmını kendisi üretmeyen işletmelere İsviçre’de yatırım yapma izni verilmediğini söyledi. Türkiye’de tekstil sektöründe güneş enerjisinden elektrik üreten firmalara da örnek verdi. Fırat Taner Yapalı sunumunda çimento üretiminde, Türkiye’nin 2013 yılı verilerine göre dünyada beşinci sırada, Avrupa’da ise birinci sırada olduğunu belirterek, demir çelik sektöründen sonra en fazla enerji tüketimi olan ikinci sektör olduklarını ifade etti. Yapalı ayrıca, 2001 yılından beri Çimento Müstahsilleri Birliği üyesi fabrikalarda enerji yönetimi için benchmarking (kıyaslama) çalışmaları yürütüldüğünü ve bu sayede üreticilerin enerji tüketimi konusunda genel ortalama içindeki paylarını görebildiklerini söyledi. Çimento sektöründe ortaya çıkan atık ısının, enerji tasarrufu konusunda büyük bir potansiyel ortaya koyduğunu da ifade etti. Serpil Çimen ise Türkiye’nin demir çelik üretiminde dünyada 8. sırada olduğunu belirtti. Enerji verimliliği için, yüksek kapasiteli motorlarda (toz toplama fanları, hadde motorları vb.) değişken hız sürücüsü kullanılması, ekipmanlar ve borular için ısı yalıtımı uygulanması ve verimli çalışmayan (kompresör, pompa, fan vb.) ekipmanların enerji tasarruflu ekipmanlarla değiştirilmesi gibi çalışmalar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Enerji Verimliliği Haftası süresince devam eden fuarın son gününde, 2014 yılının en iyi enerji verimliliğini sağlayan projeleri törenle sahiplerini buldu. "Sanayide Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projeleri" ve "Enerji Verimli Endüstriyel Tesis" kategorilerinde 17 proje ödüle layık görüldü. EVF kapsamında, konut, sanayi, ulaşım ve tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda gençleri bilinçlendirmek amacıyla resim, öykü ve proje kategorilerinde Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen, ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik “Enerji Verimliliği Yarışması"nın sonuçları da açıklandı. Fuarda ise yerli ve yabancı endüstri şirketleri tarafından, ev aletleri, yalıtım sistemleri, sanayi ürünleri gibi farklı alanlarda enerji verimliliğine katkı sağlayacak projeler ve ürünler sergilendi.