İçindekiler
Dergi Arşivi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde “Verimlilik ve Temiz Üretim” Eğitimleri Düzenlendi

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın (BSTB) “verimlilik” ve “temiz üretim” alanındaki yetkinliğinin ve taşraya sunulan hizmetlerin etkinlik ve hızının artırılmasına yönelik olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. “Verimlilik ve Temiz Üretim” konulu bu eğitim programı, Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün (VGM) faaliyetlerini, verimlilik ve temiz üretim alanında yürütülen projeleri ve gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan proje ve eylemleri paylaşabilmek, il bazında gerçekleştirilecek çalışmalarda yapılabilecek işbirliklerini geliştirebilmek amacıyla düzenlendi. 2013 yılında yalnızca BSTB İl Müdürlükleri personeline yönelik olarak düzenlenen eğitimler, bu yıl Kalkınma Ajansları, KOSGEB Hizmet Müdürlükleri, TSE Temsilcilikleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri gibi kuruluşların ve üniversitelerin personelini de kapsayacak şekilde daha geniş katılımlı olarak gerçekleştirildi.

Eğitimler, Eylül ve Kasım ayları arasında sırasıyla Sivas, Hatay, Aydın, Adıyaman, Afyon, Kahramanmaraş, Eskişehir, Manisa, Elazığ, Giresun, Isparta, Yozgat, Van, Çorum, Ağrı, Kırıkkale, Muğla, Burdur, Amasya ve Kayseri olmak üzere toplam 20 ilde gerçekleştirildi. Genel Müdürlüğümüzün Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen eğitimler, VGM’nin konularında yetkin ve deneyimli sanayi ve teknoloji uzmanları tarafından sunuldu. İki tam gün olarak gerçekleştirilen eğitim programına, İl Müdürlüklerinde görev yapan Müdür, Uzman, Mühendis, Araştırmacı ve Memurların yanı sıra diğer kuruluşların farklı düzeylerdeki çalışanlarından katılım sağlandı. Eğitimlerde VGM tanıtıldıktan ve faaliyetleri açıklandıktan sonra verimlilik kavramı, verimlilik yönetimi, performans yönetimi ve temiz üretim konuları ele alındı. VGM’nin, Bakanlığın diğer merkez birimleri ve il müdürlükleri, farklı kurum ve kuruluşlarla yaptığı işbirlikleri ve bu işbirliklerinin daha da artırılması yönündeki olanaklar konusunda değerlendirmeler yapılarak söz konusu eğitimlerin daha da yararlı hale gelebilmesi için öneriler paylaşıldı. Eğitimlere 80’i diğer kuruluşlardan olmak üzere yaklaşık 300 kişilik bir katılım sağlandı.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun değerli bilgiler edindiğini ve memnuniyetini ifade ettiği eğitimlere ilişkin önerilerden bazıları ise şu şekildedir:

• VGM’nin il müdürlüklerinde verimliliğin artırılması ve kalite yönetimi konularında çalışmalar başlatması ve bu çalışmalara süreç desteği vermesi,
• Verimlilik alanında çalışmalar yapacak bir taşra teşkilatı oluşturulması, il müdürlüklerinde konu uzmanlarının yetiştirilmesi,
• Eğitimlerde yenilenebilir enerji konusuna da yer verilmesi,
• Eğitimlere Milli Eğitim, Tarım, Çevre ve Şehircilik vb. Bakanlıkların il müdürlüklerinden ve özellikle İl Özel İdarelerinden personelin ve üretici firmalardan temsilcilerin katılımının sağlanması,
• Eğitimlerin sertifikalı eğitim şeklinde düzenlenmesi,
• Yerel düzeyde KOBİ sorunlarının belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi,
• VGM’nin Bölge ve İl düzeyinde projeler geliştirmesi, bu konuda yerel düzeyde kurumlar arası etkili işbirliğinin sağlanması.

2013 yılında kapsama alınan 17 il ile birlikte toplam 37 ilimizde gerçekleştirilen eğitimler, geliştirilen öneriler değerlendirilerek Bakanlığın 2015 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında belirlenen il müdürlüklerini kapsayacak şekilde sürdürülecektir.